Details van kennisgeving

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Kennisgevingsnummer: 2017/182/B (België )
Datum van ontvangst: 10/05/2017
Einde van de status-quoperiode: 11/08/2017

Het indienen van opmerkingen door: Hongarije
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2017) 01172
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2017/0182/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701172.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2017 0182 B MT 10-05-2017 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71


3. Originating Department
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et Autres Produits de Consommation
Eurostation,
place Victor Horta 40/10,
1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 78
dominique.declock@sante.belgique.be


4. Notification Number
2017/0182/B - C50A


5. Titel
Digriet Ministerjali li jemenda d-Digriet Ministerjali tad-19 ta’ Frar 2009 dwar il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ supplimenti tal-ikel li għandhom sustanzi oħra għajr nutrijenti u pjanti jew preparazzjonijiet ta’ pjanti


6. Products Concerned
Supplimenti tal-ikel


7. Notification Under Another Act
- Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 dwar iż-żieda ta’ vitamini, minerali u ċerti sustanzi oħra mal-ikel
- Id-Direttiva 2000/13/KE dwar tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel
- Id-Direttiva 2002/46/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel.


8. Main Content
L-abbozz jinvolvi emenda tad-Digriet Ministerjali tad-19 ta’ Frar 2009 dwar il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ supplimenti tal-ikel li għandhom sustanzi oħra għajr nutrijenti u pjanti jew preparazzjonijiet ta’ pjanti

L-abbozz jiddefinixxi valuri minimi u/jew massimi ta’ erba’ sustanzi li għandhom jiġu kkunsmati kuljum fis-supplimenti tal-ikel, jiġifieri:
- kaffeina: massimu 80 mg/kuljum
- luteina: bejn 2 u 10 mg/kuljum
- likopene: bejn 2.5 u 15 mg/kuljum
- ħmira tar-ross aħmar jew kwalunkwe sors ieħor ta’ monakolina K: massimu 10 mg/kuljum ta’ monakolina K

Biex tkun żgurata s-sigurtà, għanda tiġi introdotta twissija mandatorja għall-kaffeina u l-ħmira tar-ross aħmar, li għanda tidher fuq it-tikketta tal-prodott:
- kaffeina: “Mhux adatt għat-tfal jew nisa tqal jew li qed ireddgħu.”
- ħmira tar-ross aħmar: “Dan il-prodott mhuwiex adatt għal nisa tqal jew li qed ireddgħu, tfal u adolexxenti, persuni ta’ aktar minn 70 sena, persuni bi problemi tal-fwied, kliewi jew fil-muskoli, persuni li jieħdu mediċini li jistgħu jwasslu għal interazzjonijiet (eż: mediċini li jnaqqsu l-kolesterol), għal persuni intolleranti għall-istatins.
F’każ ta’ dubju, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib jew lill-spiżjar tiegħek.”

Bħala miżura tranżitorja, is-supplimenti tal-ikel li mhumiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-abbozz tad-digriet, iżda li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tad-digriet eżistenti, xorta jistgħu jitqiegħdu fis-suq jew jiġu ttikkettjati qabel [data tal-pubblikazzjoni + 10 ijiem] u li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet ta’ dan tal-aħħar, jistgħu jiġu kkummerċjalizzati sakemm jispiċċaw il-ħażniet u mhux aktar tard minn [data tal-eżekuzzjoni + 1 sena], bl-eċċezzjoni ta’ prodotti tal-ħmira tar-ross aħmar li għandhom effett immedjat minħabba l-proliferazzjoni tal-effetti mhux mixtieqa.


9. Brief Statement of Grounds
Bħalissa ma hemm l-ebda limitu legali għall-kaffeina, l-luteina, l-likopene u l-ħmira tar-ross aħmar fis-supplimenti tal-ikel. L-abbozz jemenda d-digriet eżistenti fuq il-bażi ta’ opinjonijiet xjentifiċi.
- Il-kaffeina: il-limiti proposti fl-abbozz huma bbażati fuq l-Opinjoni Nru 8689 dwar l-użu tal-kaffeina fl-ikel, magħmula mill-Kunsill Superjuri tas-Saħħa fil-11 ta’ Jannar 2012 (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8689-utilisation-de-la-cafeine-dans-les-denrees-alimentaires, disponibbli bil-Franċiż, l-Ingliż u l-Olandiż). Dawn huma bbażati wkoll fuq l-aħħar data estratta mill-istħarriġ tal-konsum tal-ikel fl-2014 fuq il-kaffeina li tikkonferma l-istimi tal-HSC.
- Il-luteina u l-likopene: il-limiti proposti fl-abbozz huma bbażati fuq l-Opinjoni Nru 8592; Rakkomandazzjonijiet riveduti dwar supplimentazzjoni fil-likopene u l-luteina fis-supplimenti tal-ikel, magħmula mill-Kunsill Superjuri tas-Saħħa f’Diċembru 2009 (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8592-revision-des-recommandations-concernant-un-apport-complementaire-en-lycopene-et-en-luteine, disponibbli bil-Franċiż u l-Olandiż).
- Il-ħmira tar-ross aħmar: il-limiti proposti fl-abbozz huma bbażati fuq Linja Gwida għall-prodotti li fihom l-ħmira tar-ross aħmar tas-7 ta’ Diċembru 2016
(http://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/richtsnoer_rode_rijst.pdf, disponibbli bil-Franċiż u l-Olandiż)


10. Reference Documents - Basic Texts
Il-limitazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tas-sustanza kimika, il-preparazzjoni jew il-prodott
Referenzi għat-testi ta’ referenza: Digriet Irjali tat-12 ta’ Frar 2009 dwar il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ supplimenti tal-ikel li għandhom sustanzi oħra għajr nutrijenti u pjanti jew preparazzjonijiet ta’ pjanti
Digriet Ministerjali tad-19 ta’ Frar 2009 dwar il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ supplimenti tal-ikel li għandhom sustanzi oħra għajr nutrijenti u pjanti jew preparazzjonijiet ta’ pjanti


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  Food Supplements Europe on 10-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

 Please find attached our comments on this notification.


fr
  NAREDI on 07-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

Cher, Chère,

Merci de bien vouloir trouver la contribution de NAREDI en annexe.

Bien cordiallement,

Anne-Christine Gouder

Secrétaire générale