Dettagli della notifica

Schema di decreto ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Numero di notifica: 2021/702/I (Italia )
Data di ricezione: 09/11/2021
Termine dello status quo: 10/02/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 03981
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2021/0702/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103981.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0702 I RO 09-11-2021 I NOTIF


2. Member State
I


3. Department Responsible
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Originating Department
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Roma


4. Notification Number
2021/0702/I - B20


5. Titolo
Proiect de decret ministerial privind „Aprobarea standardelor tehnice de prevenire a incendiilor pentru activitățile publice de divertisment și spectacol în temeiul articolului 15 din Decretul legislativ nr. 139 din 8 martie 2006”.


6. Products Concerned
Activități publice de divertisment și spectacole, desfășurate în interior sau în aer liber, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Decretul prezidențial nr. 151 din 1 august 2011, identificate la numărul 65 din acesta, existente la data intrării în vigoare a prezentului decret sau a celor nou create.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Proiectul de decret definește, în cadrul reglementărilor tehnice ale Decretului din 3 august 2015, măsurile tehnice de prevenire a incendiilor pentru activitățile publice de divertisment și spectacol, desfășurate în interior sau în exterior, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Decretul prezidențial nr. 151 din 1 august 2011, identificate la numărul 65 din acesta, existente la data intrării în vigoare a prezentului decret sau a celor nou create.

Proiectul este alcătuit din patru articole și o anexă, după cum urmează:
Articolul 1: aprobă standardele tehnice;
Articolul 2: definește domeniul de aplicare;
Articolul 3: Modifică Decretul din 3 august 2015;
Articolul 4: stabilește dispozițiile finale;
Anexa: Capitolul V.15 – Activități publice de divertisment și spectacole


9. Brief Statement of Grounds
Aceasta definește, în cadrul standardelor tehnice menționate în Decretul ministrului de interne din 3 august 2015, modificat integral prin emiterea Decretului din 18 octombrie 2019, măsurile tehnice de prevenire a incendiilor pentru activitățile publice de divertisment și spectacol, desfășurate în interior sau în exterior, astfel cum figurează în anexa I la Decretul prezidențial nr. 151 din 1 august 2011, identificate la numărul 65 din acesta, existente la data intrării în vigoare a prezentului decret sau a celor nou create.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimiteri la textele de bază: — Decretul ministrului de interne din 3 august 2015 privind „Aprobarea standardelor tehnice de prevenire a incendiilor în conformitate cu articolul 15 din Decretul legislativ nr. 139 din 8 martie 2006; (Proceduri de informare cu nr. 2014/641/I și nr. 2019/0334/I);
— Decretul ministrului de interne din 19 august 1996 privind „Aprobarea Regulamentului tehnic de prevenire a incendiilor pentru proiectarea, construirea și utilizarea spațiilor pentru divertisment și spectacole publice” (procedura de informare nr. 1996/125/I).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Riservatezza
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Nu există informații cu privire la evaluarea impactului


16. Aspetti OTC e SPS
Aspecte BTC

Nu – Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspecte SPS

Nu – Proiectul nu este o măsură medicală sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica