Értesítés részletei

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer kakaós tejre vonatkozó termékleírása

Értesítés száma: 2022/829/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 29/11/2022
Felfüggesztés vége: 01/03/2023

bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Message 002

Communication de la Commission - TRIS/(2022) 04273
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2022/0829/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202204273.FR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2022 0829 HU FR 29-11-2022 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1055 Budapest, Nádor utca 22.
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Agrárminisztérium
Jogalkotási Főosztály
H-1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Tel: (36-1) 795-3995
E-mail: notification@am.gov.hu


4. Notification Number
2022/0829/HU - C50A


5. Cím
Cahier des charges du lait de cacao dans le cadre du système national de qualité des denrées alimentaires de qualité supérieure (KMÉ)


6. Products Concerned
Lait de cacao


7. Notification Under Another Act
-8. Main Content
Une spécification supplémentaire pour le lait de cacao est ajoutée au système national de qualité des denrées alimentaires de qualité supérieure (KMÉ).


9. Brief Statement of Grounds
L’ajout d’autres spécifications de produits au système national de qualité «Produits alimentaires de qualité supérieure» (KMÉ) vise à permettre d’indiquer une qualité supérieure pour la gamme la plus large possible de denrées alimentaires afin de répondre aux besoins des clients et de permettre aux producteurs d’adhérer au système de qualité pour une variété de produits.


10. Reference Documents - Basic Texts
Référence(s) au(x) texte(s) de base: 2018/214/HU (Projet de décret portant sur la reconnaissance nationale des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles),
2020/446/HU (Documentation relative à la reconnaissance du schéma de qualité des aliments de qualité supérieure [Kiváló Minőségű Élelmiszer – KMÉ] en tant que système national de qualité)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Non


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Non


14. Fiscal measures
Non


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Aspect OTC

NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.

Aspect SPS

Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.

**********
Commission européenne

Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


Ehhez az értesítéshez nem található hozzászólás.