Értesítés részletei

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer kakaós tejre vonatkozó termékleírása

Értesítés száma: 2022/829/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 29/11/2022
Felfüggesztés vége: 01/03/2023

bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2022) 04273
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2022/0829/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202204273.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2022 0829 HU ET 29-11-2022 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1055 Budapest, Nádor utca 22.
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Agrárminisztérium
Jogalkotási Főosztály
H-1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Tel: (36-1) 795-3995
E-mail: notification@am.gov.hu


4. Notification Number
2022/0829/HU - C50A


5. Cím
Kvaliteetse toidu riikliku kvaliteedikava (KMÉ) kohane kakaopiima tootespetsifikaat


6. Products Concerned
Kakaopiim


7. Notification Under Another Act
-



8. Main Content
Kvaliteetse toidu riiklikule kvaliteedikavale (KMÉ) lisatakse täiendav spetsifikaat kakaopiima kohta.


9. Brief Statement of Grounds
Täiendavate tootespetsifikaatide lisamine kvaliteetse toidu riiklikule kvaliteedikavale (KMÉ) on mõeldud selleks, et võimaldada võimalikult laia valiku toiduainete kõrgemat kvaliteeti tarbijate vajaduste rahuldamiseks ja võimaldada tootjatel liituda kvaliteedikavaga mitmesuguste toodetega.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusakt(id): 2018/214/HU (määruse eelnõu, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavade ning põllumajandustoodete vabatahtliku sertifitseerimise kavade riiklikku tunnustamist),
2020/446/HU (dokumendid kvaliteetse toidu [Kiváló Minőségű Élelmiszer – KMÉ] kvaliteedikava riikliku kvaliteedikavana tunnustamise kohta)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


Ehhez az értesítéshez nem található hozzászólás.