Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 04087
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU LT 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
2014 m. gruodžio 5 d. Vidaus reikalų ministerijos dekreto Nr. 54/2014 dėl nacionalinių priešgaisrinių reglamentų pakeitimo projektas


6. Products Concerned
Statybos produktai, gaisro gesinimo produktai, elektros įranga, degieji arba sprogstamieji prietaisai, mašinos ir įranga


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Pasiūlyme pateikiamos nuostatos, kuriomis iš dalies keičiamas 2014 m. gruodžio 5 d. Vidaus reikalų ministerijos dekretas Nr. 54/2014 dėl nacionalinių priešgaisrinių reglamentų. Pakeitimais atsižvelgiama į techninę pažangą nuo teisės akto įsigaliojimo, taip pat į kaimyninių šalių, turinčių panašias statybos tradicijas, priešgaisrinės saugos taisykles. Teisiniai reikalavimai ir toliau bus atskirti nuo taikomų sprendimų, o techniniai sprendimai bus išbraukti iš teisės akto teksto. Be kelių nedidelių supaprastinimų ir patikslinimų, pakeitimai daugiausia susiję su šiais klausimais: statinių konstrukcijų atsparumas ugniai, priešgaisrinės patalpos, šilumos ir dūmų gavyba, evakuacija, tam tikriems tikslams (pvz., pramoninėms, sandėliavimo patalpoms) keliami reikalavimai.


9. Brief Statement of Grounds
Įsigaliojus teisės aktams, nuolat kaupiama ir vertinama teisėsaugos praktikos patirtis, siekiant supaprastinti reikalavimus ir padidinti planavimo laisvę bei lanksčiai taikyti technologijų plėtros pasiekimus. Tai papildo atitinkamų profesinių organizacijų ir veiklos vykdytojų pastabos, pasiūlymai ir poreikiai, į kuriuos taip pat atsižvelgiama. Šiuo pakeitimu siekiama, kad reglamentas būtų kuo paprastesnis, įtraukiant geriausią užsienio praktiką ir atsižvelgiant į investuotojų, projektuotojų, rangovų ir veiklos vykdytojų poreikius, kartu išlaikant pagrįstą saugos lygį.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuoroda (-os) į pagrindinį (-ius) tekstą (-us): – 1996 m. Įstatymas Nr. 31 dėl priešgaisrinės saugos, techninės pagalbos ir ugniagesių tarnybų,
– 2014 m. gruodžio 5 d. Vidaus reikalų ministerijos dekretas Nr. 54/2014 dėl nacionalinių priešgaisrinių reglamentų (paskutiniai pranešimai: 2014/213/HU, 2019/113/HU),
– 2013 m. liepos 16 d. Vyriausybės dekretas Nr. 275/2013 dėl išsamių statybos produktų projektavimo ir įtraukimo į darbus bei jų eksploatacinių savybių deklaracijos taisyklių (2013/176/HU, 2016/588/HU),
– 2009 m. liepos 23 d. Vietos valdžios dekretas Nr. 22/2009 dėl gaisrinės saugos atitikties pažymėjimų gavimo taisyklių (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Pagrindiniai tekstai buvo išsiųsti su ankstesniais pranešimais: 2014/0213/HU, 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület