Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 001

A Bizottság közleménye - TRIS/(2021) 04087
(EU) 2015/1535 irányelv
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0728/HU - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.HU)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2021 0728 HU HU 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet


6. Products Concerned
Építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, villamos berendezések, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Az előterjesztés az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet módosító rendelkezéseket tartalmaz. A módosítások figyelembe veszik a jogszabály hatályba lépése óta bekövetkezett műszaki fejlődést, valamint a környező, hasonló építési hagyományokkal rendelkező országok tűzvédelmi szabályozását. Folytatódik a jogszabályi követelmények és az alkalmazható megoldások szétválasztása, a jogszabály szövegéből kivezetésre kerülnek a műszaki megoldások. A módosítások – számos kisebb egyszerűsítés, pontosítás mellett – elsősorban a következő témaköröket érintik: épületszerkezetek tűzállósága, tűzszakaszolás, hő- és füstelvezetés, kiürítés, egyes rendeltetéseket (pl. ipari, tárolási épületek) érintő követelmények.


9. Brief Statement of Grounds
A jogszabály hatályba lépése óta a gyakorlati jogalkalmazási tapasztalatok gyűjtése és értékelése folyamatosan történik, a követelményrendszer egyszerűsítése, a tervezői szabadság növelése, valamint a technológiai fejlődés eredményeinek rugalmas alkalmazása céljából. Ezt egészíti ki az érintett szakmai szervezetektől, illetve piaci szereplőktől érkező jelzések, javaslatok, megfogalmazott igények figyelembe vétele. A módosítás célja, hogy a szabályozást a külföldön már bevált jó gyakorlatok átemelésével, a beruházók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők igényeinek figyelembe vételével, az indokolt biztonsági szint fenntartása mellett tolerálható mértékben egyszerűsítse.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegek hivatkozásai: - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (legutóbbi bejelentések: 2014/213/HU, 2019/113/HU),
- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (2013/176/HU, 2016/588/HU),
- a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Az alapszövegeket egy korábbi értesítés keretében továbbították: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
OTC-vonatkozások

NEM - A projektnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozások

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület