Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2021) 03741
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F HU 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Az elektronikus azonosító eszközök hitelesítésére vonatkozó eljárásokról és az ezen eszközök megbízhatóságának vélelmezését lehetővé tevő előírások megállapításáról szóló rendelet


6. Products Concerned
Elektronikus azonosító eszközök


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A rendelettervezetet a digitális köztársaságról szóló, 2016. október 7-i 2016–1321. sz. törvény 86. cikkének I. pontja alapján adták ki, amely a postai és elektronikus hírközlési törvénykönyv III. könyvének I. címét egy új, L. 102. cikkel egészíti ki. Ez utóbbi előírja, hogy az online kommunikációs szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából a személyazonosság igazolása elektronikus azonosító eszközzel is benyújtható, és ez utóbbi az ellenkező bizonyításáig vélelmezhetően megbízható, ha megfelel a nemzeti információs rendszerek biztonsági hatósága által meghatározott előírásoknak, és azt e hatóság tanúsította. E rendelet az alábbiakat állapítja meg:
1. Ezen előírások tartalma és a postai és elektronikus hírközlési törvénykönyv L. 102. cikkének (2) bekezdésében említett megbízhatósági vélelem alkalmazásához szükséges elektronikus azonosító eszközök megbízhatósági szintjének megállapítása. Ezek a kapcsolódó előírások megtartják az (EU) 2015/1502 végrehajtási rendeletben a megbízhatóság vélelmének fő követelményeként meghatározott magas szintű garanciát.
2. Az elektronikus azonosító eszközök hitelesítésére vonatkozó eljárások.


9. Brief Statement of Grounds
A rendelettervezet az elektronikus azonosítás franciaországi használatának fejlesztésére és megkönnyítésére irányuló általános stratégia részét képezi. Az elektronikus azonosítás – akár magánszemélyek, vállalkozások vagy állami szervek általi – használatának fejlesztése szorosan kapcsolódik a piacon elérhető elektronikus azonosítási ajánlatok és megoldások hitelességéhez és megbízhatóságához. A francia jogalkotó tehát a megbízhatóság jogi vélelmének mechanizmusát írja elő, amely a pontos műszaki követelményekkel és az állam általi tanúsítással együtt olyan bizalmi keretet biztosít a felhasználók számára, amely elősegíti a felhasználás bevezetését.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozás alapszöveg(ek)re: A digitális köztársaságról szóló, 2016. október 7-i 2016–1321. sz. törvény 86. cikke
A postai és elektronikus hírközlési törvénykönyv L. 102. cikke


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-vonatkozás

Nem – a tervezet nem minősül műszaki szabálynak vagy megfelelőségértékelési eljárásnak

SPS-vonatkozás

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification