Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 03741
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F CS 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Vyhláška, kterou se stanoví postupy pro osvědčování prostředků pro elektronickou identifikaci a specifikace umožňující prokázat spolehlivost těchto prostředků


6. Products Concerned
Prostředky pro elektronickou identifikaci


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh vyhlášky se vydává podle čl. 86 odst. I zákona č. 2016–1321 ze dne 7. října 2016 o digitální republice, kterým se doplňuje hlava I knihy III zákona o poštovních a elektronických komunikacích o nový článek L. 102. Posledně uvedené stanoví, že důkaz totožnosti pro účely přístupu k on-line komunikační službě může být předložen elektronickým prostředkem pro identifikaci a že tento prostředek se považuje za spolehlivý, dokud se neprokáže opak, pokud splňuje požadavky specifikací vypracovaných vnitrostátním orgánem pro bezpečnost informačních systémů a byl tímto orgánem certifikován. Tato vyhláška stanoví
1. obsah těchto specifikací a stanoví úroveň spolehlivosti prostředků pro elektronickou identifikaci, aby bylo možné využít právní domněnky spolehlivosti uvedené v čl. L. 102 odst. 2 zákona o poštovních a elektronických komunikacích. Tyto související specifikace zachovávají vysokou úroveň záruky, jak je definována v prováděcím nařízení (EU) 2015/1502 jako hlavní požadavek domněnky spolehlivosti.
2. Postupy pro certifikaci prostředků pro elektronickou identifikaci


9. Brief Statement of Grounds
Návrh vyhlášky je součástí obecné strategie rozvoje a usnadnění používání elektronické identifikace ve Francii. Rozvoj používání elektronické identifikace, ať už pro jednotlivce, podniky nebo veřejné subjekty, úzce souvisí s důvěryhodností a spolehlivostí nabídek elektronické identifikace a řešení dostupných na trhu. Francouzský zákonodárce tak stanovil mechanismus právní domněnky spolehlivosti, který spolu se souborem přesných technických požadavků a osvědčení ze strany státu poskytne uživatelům rámec důvěry, který přispěje k zavedení užití.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základní texty: Článek 86 zákona č. 2016–1321 ze dne 7. října 2016 o digitální republice
Článek L. 102 zákona o poštovních a elektronických komunikacích


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

Ne – návrh není technickým předpisem ani postupem posuzování shody

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne – Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification