Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 02767
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.RO)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0481 F RO 20-07-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Numéro de notification
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Decretul de punere în aplicare a articolului R. 5132-86 din Codul sănătății publice pentru canabis


6. Produits concernés
Soiuri de Cannabis sativa L.


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Scopul acestui proiect de decret este de a reglementa cultivarea, importul, exportul și utilizarea industrială și comercială a tuturor părților plantei de cânepă din Franța.

Mai precis, proiectul de decret prevede că autorizația pentru cultivarea, importul, exportul și utilizarea industrială și comercială a cânepii este extinsă, în anumite condiții, la toate părțile plantei de cânepă.

Pe de altă parte, sunt interzise vânzarea către consumatori de flori sau frunze crude sub toate formele lor, singure sau în combinație cu alte ingrediente, cum ar fi produse pentru fumat, ceaiuri din plante sau pots-pourri, deținerea lor de către consumatori și consumul acestora. O astfel de restricție este justificată în principal de motive de ordine publică.


9. Bref exposé des motifs
Prin acest proiect de decret de punere în aplicare a articolului R. 5132-86 din Codul sănătății publice pentru canabis, autoritățile franceze intenționează să se conformeze Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19 noiembrie 2019, în care Curtea, făcând trimitere la o întrebare preliminară adresată unei instanțe franceze, a statuat că dispozițiile referitoare la libera circulație a mărfurilor erau aplicabile produselor bazate pe CBD și a dedus din aceasta că o măsură națională care interzice libera comercializare a CBD constituie un obstacol în calea liberei circulații a CBD. Cu toate acestea, Comisia a clarificat faptul că o astfel de măsură ar putea fi justificată de un obiectiv de protecție a sănătății publice, cu condiția ca aceasta să fie necesară și proporțională (CJUE, 19 noiembrie 2019, Kanavape, C-663/18).

Obiectivul acestui decret este atât de a permite dezvoltarea de noi canale în Franța, de a proteja consumatorii și de a menține capacitatea forțelor de securitate internă de a combate traficul de droguri.


10. Documents de Référence - Textes de base
Trimitere (trimiteri) la textul (textele) de bază: — Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor privind siguranța produselor alimentare, în special articolele 14 și 15.

— Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei.

Având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole,


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nu


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nu


14. Mesures fiscales
Nu


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspectul TBT

Nu – proiectul nu este o reglementare tehnică și nici o procedură de evaluare a conformității

Nu – proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspect SPS

Nu – proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher