Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 02767
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0481 F MT 20-07-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Digriet li jimplimenta l-Artikolu R. 5132-86 tal-Kodiċi tas-Saħħa Pubblika għall-Kannabis


6. Products Concerned
Varjetajiet ta’ Cannabis sativa L.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-għan ta’ dan l-abbozz ta’ digriet huwa li jirregola l-kultivazzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni u l-użu industrijali u kummerċjali tal-partijiet kollha tal-pjanta tal-qanneb fi Franza.

B’mod aktar speċifiku, l-abbozz ta’ digriet jipprovdi li l-awtorizzazzjoni għall-kultivazzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni u l-użu industrijali u kummerċjali tal-qanneb hija estiża, taħt ċerti kundizzjonijiet, għall-partijiet kollha tal-pjanta tal-qanneb.

Min-naħa l-oħra, il-bejgħ lill-konsumaturi ta’ fjuri jew weraq nej fil-forom kollha tagħhom, waħedhom jew flimkien ma’ ingredjenti oħra, bħal prodotti tat-tipjip, tejiet veġetali jew pots-pourri, il-pussess tagħhom mill-konsumaturi u l-konsum tagħhom huwa pprojbit. Tali restrizzjoni hija ġġustifikata primarjament minħabba raġunijiet ta’ ordni pubbliku.


9. Brief Statement of Grounds
B’dan l-abbozz ta’ digriet li jimplimenta l-Artikolu R. 5132-86 tal-Kodiċi tas-Saħħa Pubblika għall-Kannabis, l-awtoritajiet Franċiżi għandhom l-intenzjoni li jikkonformaw mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tad-19 ta’ Novembru 2019 li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja, b’referenza għal domanda preliminari mressqa quddiem qorti Franċiża għal deċiżjoni preliminari, iddeċidiet li d-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu tal-merkanzija kienu applikabbli għall-prodotti bbażati fuq is-CBD u ddeduċew minnha li miżura nazzjonali li tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni libera tas-CBD kienet tikkostitwixxi ostakolu għall-moviment liberu tas-CBD. Madankollu, hija ċċarat li miżura bħal din tista’ tkun iġġustifikata minn objettiv ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika, dment li tkun meħtieġa u proporzjonata (QĠUE, 19 ta’ Novembru 2019, Kanavape, C-663/18).

L-objettiv ta’ dan id-digriet huwa kemm li jippermetti l-iżvilupp ta’ kanali ġodda fi Franza, biex jiġu protetti l-konsumaturi kif ukoll biex tinżamm il-kapaċità tal-forzi tas-sigurtà interni fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza/referenzi għat-test(i) bażiku/bażiċi: — Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel, b’mod partikolari l-Artikoli 14 u 15.

— Ir-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf, li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1831/2003 u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/511/KEE, id-Direttivi tal-Kunsill 82/471/KEE, 83/228/KEE, 93/74/KEE, 93/113/KE u 96/25/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/217/KE.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-varjetajiet komuni ta’ katalgi ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspett TBT

Le - L-abbozz la huwa regolament tekniku u lanqas proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità

LE – L-abbozz ma għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE – L-abbozz ma għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher