Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 00938
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.RO)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F RO 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Legea care consolidează respectarea principiilor Republicii


6. Produits concernés
Platforme online (în principal rețele sociale și motoare de căutare)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Această notificare se referă în special la articolele 19 și 19a din proiectul de lege care consolidează respectarea principiilor Republicii. Ambele articole fac parte din capitolul IV al proiectului de lege dedicat combaterii discursului de incitare la ură și a conținutului online ilegal.

Articolul 19 stabilește un mecanism de combatere a „siturilor oglindă” ale siturilor deja considerate ilegale prin intervenția autorității administrative competente. Autoritatea menționată poate solicita blocarea accesului sau eliminarea unui serviciu public de comunicații online al cărui conținut este identic sau echivalent cu cel al serviciului care face obiectul hotărârii judecătorești.

Articolul 19a stabilește pentru anumiți operatori de platforme online (rețele sociale, motoare de căutare etc.), a căror audiență depășește un anumit prag, o serie de obligații privind mijloacele destinate prevenirii și combaterii distribuirea online a conținutului ilegal care aduce atingere demnității umane. Aceste obligații se aplică tuturor operatorilor, indiferent dacă au sau nu sediul pe teritoriul francez.

Obligațiile principale prevăzute la articolul 19a se referă la (i) cooperarea cu autoritățile judiciare sau administrative, reținerea conținutului raportat și retras și desemnarea unui punct de contact; (ii) transparența condițiilor generale de utilizare, a sistemului de moderare, a condițiilor de suspendare sau de inchidere a contului și a raportării publice privind politica lor de moderare; (iii) punerea la dispoziția utilizatorilor a unui mecanism de raportare rapidă a conținutului ilegal și de prelucrare a rapoartelor menționate; (iv) instituirea unor procese interne de combatere a retragerii de conținut și a suspendării de conturi; (v) evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice asociate serviciului; (vi) obligația de a raporta periodic către Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Consiliul Superior al Audiovizualului) și (vii) eventualele notificări și sancțiuni impuse de către Conseil Supérieur de l’Audiovisuel în cazul nerespectării acestor obligații.


9. Bref exposé des motifs
Autoritățile franceze s-au confruntat cu o serie de atacuri, dintre care cel mai recent (atacul Conflans-Sainte-Honorine) a ilustrat încă o dată rolul major jucat de distribuirea online, pe anumite platforme majore, de conținut care incită la violență și ură. Acestea consideră că este urgent să se ia măsuri pentru ca acești operatori să fie responsabili pentru poziția pe care o ocupă în prezent în sfera publică, ținând seama de riscurile sistemice pe care modelele lor de operare le pot implica. Logica articolului 19a se bazează pe un sistem de obligații pentru mijloace, care corespunde celui adoptat prin proiectul de regulament european „Legea privind serviciile digitale”. Legea urmează să fie aplicată până la intrarea în vigoare a prezentei inițiative europene și, în orice caz, înainte de 31 decembrie 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Nu sunt disponibile materiale de referință


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nu


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nu


14. Mesures fiscales
Nu


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspect Over the counter (OTC)

Nu – proiectul nu reprezintă o reglementare tehnică sau o procedură de evaluare a conformității.

Aspect sanitar și fitosanitar (SPS)

Nu – proiectul nu reprezintă o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,