Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 00938
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.MT)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F MT 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Liġi li ssaħħaħ il-konformità mal-prinċipji tar-Repubblika


6. Produits concernés
Pjattaformi onlajn (b’mod partikolari n-netwerks soċjali u l-pjattaformi tat-tiftix)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Is-suġġett ta’ din in-notifika huma Artikli 19 u 19a tal-abbozz ta’ liġi maħsuba biex issaħħaħ il-konformità mal-prinċipji tar-Repubblika. Iż-żewġ artikli huma parti minn Kapitlu IV tal-abbozz tal-liġi maħsuba għall-ġlieda kontra d-diskors ta’ mibegħda u l-kontenut illegali onlajn.

Artiklu 19 joħloq mekkaniżmu għall-ġlieda kontra s-“siti kopja” ta’ siti li, skont l-awtorità amministrattiva kompetenti, diġà huma meqjusa illegali. Din l-awtorità tista’ titlob li jinħeba, jew jiġi mblukkat l-aċċess, għal servizz ta’ komunikazzjoni pubblika onlajn fejn il-kontenut huwa l-istess jew ekwivalenti għal dak ta’ servizz ieħor li jaqa’ taħt deċiżjoni tal-qorti.

Għal ċerti operaturi ta’ pjattaformi onlajn (netwerks soċjali, pjattaformi tat-tiftix, eċċ.) li l-udjenza tagħhom taqbeż ċertu numru ta’ nies, Artiklu 19a joħloq sensiela ta’ obbligazzjonijiet maħsuba biex jevitaw u jiġġieldu kontra t-tixrid bl-internet ta’ kontenut illegali li huwa ta’ ħsara għad-dinjità tal-bniedem. Dawn l-obbligazzjonijiet jgħoddu għall-operaturi, kemm jekk ikunu bbażati fuq it-territorju Franċiż kif ukoll jekk ma jkunux.

L-obbligi ewlenin ta’ Artiklu 19a jitkellmu dwar (i) il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi, iż-żamma tal-kontenut irrappurtat u mneħħi u l-ħatra ta’ punt ta’ kuntatt; (ii) it-trasparenza tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-użu, tas-sistema tal-moderazzjoni, tal-kundizzjonijiet għas-sospensjoni jew it-tneħħija tal-kont u tar-rapporti pubbliċi dwar il-politika tal-moderazzjoni tagħhom; (iii) il-ħolqien ta’ mekkaniżmu maħsub biex l-utenti jkunu jistgħu jirrappurtaw il-kontenut illegali u biex tali rapporti jiġu pproċessati fil-pront; (iv) il-ħolqien ta’ proċessi interni maħsuba għall-ġlieda kontra t-tneħħija tal-kontenut u s-sospensjoni tal-kontijiet; (v) l-istudju u l-mitigazzjoni tar-riskji regolari assoċjati mas-servizz; (vi) l-obbligu li kull tant żmien jiġu rrapportati lill-Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (il-Kunsill Għoli għas-Servizzi Awdjoviżivi) u (vii) il-possibbiltà li jinħarġu avviżi u sanzjonijiet formali mill-istess Conseil Supérieur de l’Audiovisuel f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawn l-obbligazzjonijiet.


9. Bref exposé des motifs
L-awtoritajiet Franċiżi ltaqgħu ma’ sensiela ta’ attakki, l-iktar reċenti fosthom (l-attakk Conflans-Sainte-Honorine) urew għal darb’oħra r-rwol ewlieni tat-tixrid bl-internet ta’ kontenut li jqanqal il-vjolenza u l-mibegħda fuq ċerti pjattaformi ewlenin. Huma jqisu li hemm ħtieġa urġenti li tittieħed azzjoni biex dawn l-operaturi jkunu responsabbli għar-rwol li issa għandhom fis-soċjetà, filwaqt li jitqiesu r-riskji komuni li l-mudelli operattivi tagħhom jistgħu jinvolvu. Il-ħsieb wara Artiklu 19a huwa bbażat fuq sistema ta’ obbligu li jintużaw l-aqwa mezzi, bħall-obbligu msemmi fl-abbozz tar-regolament Ewropew “Att dwar is-Servizzi Diġitali”. Il-liġi hija maħsuba biex tgħodd sakemm tidħol fis-seħħ din l-inizjattiva Ewropea u, jkun xi jkun il-każ, m’għandhiex tgħodd wara l-31 ta’ Diċembru 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
L-ebda materjal ta’ referenza disponibbli


11. Invocation de la procédure d'urgence
Le


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Le


14. Mesures fiscales
Le


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Kunsiderazzjonijiet OTC

Le – l-abbozz mhux regolament tekniku jew proċedura li tiċċekkja l-konformità.

Kunsiderazzjonijiet SPS

Le - l-abbozz mhux miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,