Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2021) 00938
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.HR)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F HR 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Pravo kojim se ojačava usklađenost s načelima Republike


6. Produits concernés
Internetske platforme (uglavnom društvene mreže i pretraživači)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Ova se obavijest odnosi posebno na članke 19. i 19.a nacrta zakona kojim se ojačava usklađenost s načelima Republike. Oba članka dio su poglavlja IV. prijedloga zakona namijenjenog suzbijanju govora mržnje i nezakonitog internetskog sadržaja.

Člankom 19. uspostavlja se mehanizam za suzbijanje „zrcalnih stranica” za internetske stranice koje se već smatraju nezakonitima, na temelju intervencije nadležnog upravnog tijela. Navedeno tijelo može zatražiti blokiranje pristupa ili uklanjanje s popisa internetske javne komunikacijske usluge u kojoj je sadržaj istovjetan ili istovrijedan sadržaju usluge obuhvaćene sudskom odlukom.

Člankom 19.a se određenim operatorima internetskih platformi (društvenih mreža, pretraživača itd.), čija publika prelazi određeni prag, utvrđuje niz obveza u pogledu sredstava namijenjenih sprečavanju i suzbijanju širenja nezakonitog sadržaja na internetu, koji je štetan za ljudsko dostojanstvo. Te se obveze primjenjuju na operatere, bez obzira na to imaju li isti sjedište na francuskom državnom području.

Obveze u vezi s načelom utvrđene u članku 19.a odnose se na (i) suradnju s pravosudnim ili upravnim tijelima, zadržavanje prijavljenih i povučenih sadržaja, te imenovanje kontaktne točke; (ii) transparentnost općih uvjeta uporabe, sustava umjerenosti, uvjeta za suspenziju ili ukidanje računa i javnog izvješćivanja o njihovoj politici moderiranja; (iii) osigurati korisnicima mehanizam za izvješćivanje o nezakonitom sadržaju i brzu obradu tih izvješća; (iv) uspostave internih postupaka za suzbijanje povlačenja sadržaja i suspenzije financijskih izvještaja; (v) procjena i ublažavanje sistemskih rizika povezanih s uslugom; (vi) obveza periodičkog izvješćivanja za „Conseil Supérieur de l’Audiovisuel“ (Visoko znanstveno vijeće) i (vii) mogućih formalnih obavijesti i sankcija nametnunih od strane istog Vijeća u slučaju nepridržavanja tih obveza.


9. Bref exposé des motifs
Francuska nadležna tijela suočila su se s nizom napada, gdje je najnoviji napad (Conflans-Sainte-Honorine napad) još jednom ilustrirao koliko važnu ulogu internetsko širenja sadržaja ima u poticanju nasilje i mržnja na određenim velikim platformama. Smatraju da postoji hitna potreba za djelovanjem kako bi ti operateri bili odgovorni za pozicije koje zauzimaju u javnom sektoru, uzimajući u obzir sistemske rizike koje njihovi operativni modeli mogu prouzročiti. Logika članka 19.a temelji se na sustavu obveza koje se odnose na sredstva koja se podudaraju onom donesenom u nacrtu europske uredbe „Akt o digitalnim uslugama”. Zakon će se primjenjivati do stupanja na snagu ove europske inicijative, a u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2023..


10. Documents de Référence - Textes de base
Ne postoji referentni materijal


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Stajalište OTC-a

Ne – nacrt nije tehnički propis ili postupak ocjenjivanja sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,