Détails de la notification

Décret portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle

Numéro de notification: 2020/560/F (France )
Date de réception: 10/09/2020
Fin de la période de statu quo: 11/12/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2020) 03288
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2020/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003288.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0560 F HU 10-09-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction générale de l’offre de soins – DGOS
Ministère des solidarités et de la santé
14, avenue Duquesne
75 007 PARIS
Tél : 01 40 56 60 00


4. Notification Number
2020/0560/F - SERV


5. Titre
Kormányrendelet az orvosok szakmai etikai kódexének módosításáról és szakmai kommunikációjáról


6. Products Concerned
Az egészségügyi szakmát gyakorló személy tevékenységéről való tájékoztatásra szolgáló reklám


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a törvény értelmében a kamara maga „készíti el” a saját szakmai etikai kódexét (a közegészségügyi törvénykönyv L. 4127-1. cikke). Ezért a kamarának kell kidolgoznia azt a javaslatot, amely részben a Kormányt is kötelezi.

A kormányrendelet-tervezet eltörli az orvosok esetében eddig alkalmazott közvetlen vagy közvetett reklámozás tilalmát, és helyette bevezeti a szabad kommunikáció és reklámozás elvét.
Ennek megfelelően az orvos bármilyen eszközzel, köztük weboldalon is szabadon kommunikálhat a nyilvánosság felé olyan, többek között a szakértelmére és szakmai tapasztalatára, szakmai pályafutására és a szakmagyakorlás feltételeire vonatkozó információkat, amelyek hozzájárulhatnak a beteg szabad orvosválasztásához.

Ezenkívül a kamara nemzeti tanácsa által kiadott ajánlások figyelembevételével a letelepedésekor vagy a szakma gyakorlásában történt változáskor bármilyen eszközön hirdetéseket is közzétehet.

Az ilyen közleménynek általában véve meg kell felelnie a hatályos rendelkezéseknek és a közegészségügyi törvénykönyvben meghatározott szakmai etikai kötelezettségeknek. A közleménynek őszintének és tisztességesnek kell lennie, abban nem szerepelhetnek harmadik személyek tanúbizonyságai és nem alapulhat a más orvosokkal vagy intézményekkel való összehasonlításokon, továbbá nem ösztönözhet a megelőzést szolgáló kezelések vagy a gyógykezelések felesleges igénybevételére. Nem csorbíthatja a szakma méltóságát és nem lehet félrevezető a nyilvánosság számára.
Másrészről az orvos nem kerülhet fel fizetés ellenében vagy bármilyen más módon olyan digitális keresőlistára, amely a rá vonatkozó információt kiemelten jeleníti meg az internetes keresési eredményekben.

Ezenkívül a kormányrendelet-tervezet úgy rendelkezik, hogy annak az orvosnak, aki többek között digitális eszközön mutatja be tevékenységét a nyilvánosságnak, abban világos és akadálymentes tájékoztatást kell elhelyeznie az alkalmazott tiszteletdíjakról és az elfogadott fizetési módokról. Ennek a tájékoztatásnak világosnak, tisztességesnek, pontosnak és nem összehasonlító jellegűnek kell lennie.

Azok a más tagállamokból származó egészségügyi szakemberek, akik a közegészségügyi törvénykönyv L. 4002-5. cikke értelmében részleges működési engedélyt kaptak Franciaországban, az általuk végezhető kezelések listájáról is kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot, beleértve a digitális eszközökön is.


9. Brief Statement of Grounds
A reklámozás engedélyezését két ok indokolja.
Egyrészt Franciaország meg szeretne felelni az uniós jognak.
A Vanderborght ítélkezési gyakorlat (az EUB C-339/15. sz., Luc Vanderborght ügyben hozott 2017. május 4-i ítélete) szerint ugyanis ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely általános és abszolút jelleggel tilt az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó minden reklámot.
Azonban a francia jog és különösen a szakmai etikai kódexek a betegeknek szánt reklám minden formáját megtiltják az egészségügyi szakemberek számára.

2019. január 24-én az Európai Bizottság felszólította Franciaországot, hogy módosítsa az orvosok, szájsebész-fogorvosok, szülésznők, ápolók, fizioterápiás masszőrök és pedikűrös-podológus szakemberek szakmai etikai kódexeiben foglalt rendelkezéseket.
Az Államtanács egyébként 2019 novemberében megváltoztatta az ítélkezési gyakorlatot, amikor úgy ítélte meg, hogy a reklám tekintetében az orvosokra alkalmazandó rendelkezések nem felelnek meg az uniós jognak (az Államtanács 2019. november 6-i 416948. sz. határozata).

Másrészt – a megfelelőség kérdésén túl – Franciaország a betegek megfelelő tájékoztatása érdekében engedélyezi a szakemberek kommunikációs tevékenységét. Az Államtanács által 2018 májusában „A tájékoztatás és a reklám tekintetében az egészségügyi szakemberekre alkalmazandó szabályok” című tanulmányában megfogalmazott ajánlásokkal összhangban Franciaország – a betegek jogos elvárásainak eleget téve – bővíteni kívánja azon információk körét, amelyeket az egészségügyi szakemberek a nyilvánosság felé közölhetnek, és biztosítani kívánja a szabad orvosválasztást.

Mindemellett biztosítani kell a közegészség védelmét, valamint a szakma méltóságát.
Ezért a kommunikáció során tiszteletben kell tartani a szakmai etikai szabályokat és kötelezettségeket.

Az Államtanács megvizsgálta ezt a kormányrendelet-tervezetet. A tervezetet az (EU) 2015/1535 irányelv alapján az Európai Bizottság elé terjesztették.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozások referenciaszövegekre: - Vanderborght ítélkezési gyakorlat (az EUB C-339/15. sz., Luc Vanderborght ügyben hozott 2017. május 4-i ítélete)
– a közegészségügyi törvénykönyv L. 4127-1. cikke a szakmai etikai kódex módosításai tekintetében


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-vonatkozások

Nem – A tervezet nem műszaki szabályozás vagy megfelelőségértékelési eljárás

SPS-vonatkozások

NEM - A tervezetnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification