Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 01175
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F MT 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Digriet dwar l-ibbrekjar tat-tagħmir tatat-trasport personali motorizzat


6. Products Concerned
Tagħmir tat-trasport personali motorizzat


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
It-tagħmir tat-trasport personali motorizzat (PETs elettriċi) jinkludi tagħmir bħal skuters tal-elettriku, segwejs, monoroti jew overboards. Dan it-tagħmir essenzjalment jintuża fiż-żoni urbani, għall-moviment fuq distanzi qosra (inqas minn 5 km) jew bħala passatemp. Huma faċilment trasportabbli, u jintużaw ukoll għall-ivvjaġġar tat-trasport pubbliku. Dawn il-PETs elettriċi huma espliċitament esklużi mir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli. Għalhekk, kull Stat Membru Ewropew jista’ jiddefinixxi r-regolament nazzjonali tiegħu stess tal-PETs elettriċi.

L-istatus ta’ dan it-tagħmir, l-apparat tagħhom u r-regoli tat-traffiku tagħhom kif ukoll l-obbligi tal-apparat tal-utenti tagħhom, ġew speċifikati dan l-aħħar, fil-Kodiċi tat-Triq (Digriet Nru 2019-1082 tat-23 ta’ Ottubru 2019).

Id-digriet, li huwa s-suġġett ta’ din in-notifika, jiddefinixxi l-karatteristiċi tekniċi ta’ dan l-apparat ta’ bbrejkjar obbligatorju għat-tagħmir tat-trasport personali motorizzat.


9. Brief Statement of Grounds
L-għażliet li saru huma maħsuba biex iqisu l-kwistjonijiet ta’ sigurtà fit-toroq tal-utenti tal-PETs li huma utenti vulnerabbli, il-kwistjonijiet ta’ sigurtà għal utenti vulnerabbli oħra (ċiklisti, nies li jkunu qed jimxu, nies b’mobbiltà mnaqqsa li jkunu qed jimxu) u l-kwistjonijiet ta’ koabitazzjoni u ta’ kondiviżjoni tal-ispazju pubbliku bejn utenti differenti.

Kwistjonijiet ekonomiċi:
Id-definizzjoni tar-rekwiżiti tekniċi tiżgura s-sigurtà tal-utenti tat-tagħmir tat-trasport personali motorizzat iżda tevita wkoll kwalunkwe kompetizzjoni inġusta.

Kwistjonijiet ekoloġiċi:
Dawn il-forom ġodda ta’ mobbiltà, fihom infushom huma alternattiva għall-vetturi bil-mutur. Id-definizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-użu hija meħtieġa.

Kwistjonijiet ta’ sigurtà fit-toroq:
Huwa mistenni impatt favorevoli fuq is-sigurtà fit-toroq. Fil-fatt, jekk l-istatistika tas-sigurtà fit-toroq għas-sena 2017 tindika 5 persuni maqtula u 284 persuna midruba bl-użu ta’ dan it-tagħmir, iż-żieda qawwija fl-użu tiegħu tqanqal biża’ li jkun hemm żieda sinifikanti fl-inċidenti u l-mortalità relatati mal-użu ta’ PETs motorizzati.
B’mod dirett, id-Digriet Nru 2019-1082 tat-23 ta’ Ottubru 2019 innotifikat lill-Kummissjoni Ewropea fis-6 ta’ Mejju 2019, (notifika Nru 2019/198/F) ippermetta li l-pulizija jkollhom qafas regolatorju li jippermettilhom li jikkaratterizzaw ir-reati u jippenalizzaw l-imġiba li turi nuqqas ta’ rispett lejn ir-regoli ta’ sigurtà fit-toroq. Dan jikkontribwixxi sabiex l-imġiba tinbidel f’waħda prudenti u li tagħmel użu responsabbli minn dawn il-vetturi.
B’mod indirett, dan id-digriet li jispeċifika l-apparat ta’ bbrejkjar obbligatorju tat-tagħmir tat-trasport personali motorizzat awtorizzat biex jiċċirkula fit-toroq pubbliċi, jikkontribwixxi għall-introduzzjoni ta’ tagħmir fis-suq aktar sikur.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenzi għat-testi ta’ referenza: - Digriet Nru 2019-1082 tat-23 ta’ Ottubru 2019 (notifika Nru 2019/198/F)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandux effett sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification