Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 01175
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F HR 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Odluka o kočenju motornih vozila za osobno kretanje


6. Products Concerned
Motorna vozila za osobno kretanje


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Motorna vozila za osobno kretanje (električna motorna vozila za kretanje) obuhvaćaju vozila kao što su električni romobil, osobni transporteri Segway, transporteri s jednim kotačem ili samobalansirajući električni skuter. Ova se vozila uglavnom koriste u gradskim područjima, na kratkim udaljenostima (manje od 5 km) ili u svrhu rekreacije. Lako se prenose i koriste se u okviru kretanja u javnom prijevozu. Ova motorna vozila za osobno kretanje izričito su isključena iz europske Uredbe (EU) 168/2013 od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala. Svaka europska država članica može stoga utvrditi vlastite nacionalne propise o električnim motornim vozilima za osobno kretanje.

Status ovih vozila, njihova oprema i njihova prometna pravila kao i obveze njihovih korisnika nedavno su utvrđeni u Zakoniku o cestovnom prometu (Uredba br. 2019-1082 od 23. listopada 2019.).

Odlukom koja je predmet ove obavijesti definiraju se tehničke značajke obaveznih kočnih uređaja na motornim vozilima za osobno kretanje.


9. Brief Statement of Grounds
Odabranim rješenjima žele se uzeti u obzir pitanja cestovne sigurnosti korisnika motornih vozila za osobno kretanje koji su ranjivi korisnici, pitanja sigurnosti za ostale ranjive korisnike (bicikliste, pješake, pješake sa smanjenom pokretljivošću) te pitanja suživota i dijeljenja javnog prostora između različitih korisnika.

Ekonomski izazovi:
Definicijom tehničkih zahtjeva može se zajamčiti sigurnost korisnika motornih vozila za osobno kretanje, ali i izbjeći nelojalna konkurencija.

Ekološki izazovi:
Ti novi uređaji predstavljaju alternativu motornim vozilima. Potrebno je definirati uvjete za uporabu.

Pitanja o sigurnosti na cestama:
Očekuje se pozitivan utjecaj na sigurnost na cestama. Naime, iako statistički podaci o sigurnosti na cestama za 2017. godinu ukazuju na 5 smrtnih slučajeva i 284 ozlijeđenih osoba zbog uporabe ovih vozila, zbog velikog porasta njihove uporabe strahuje se od znatnog porasta broja nesreća i smrtnosti povezanih s motoriziranim vozilima za osobno kretanje.
Izravno, Uredba br. 2019-1082 od 23. listopada 2019., dostavljena Europskoj komisiji 6. svibnja 2019. (obavijest br. 2019/198/F), tijelima za provođenje zakona omogućila je da imaju na raspolaganju regulatorni okvir koji im omogućuje definiranje prekršaja sankcioniranje kršenja pravila o sigurnosti prometa na cestama. To doprinosi promjeni ponašanja i povećanju opreza i odgovornog korištenja tih vozila.
Posredno, ova Odluka o utvrđivanju obaveznih kočnih uređaja na motornim vozilima za osobno kretanje odobrenih za prometovanje na javnim cestama doprinosi stavljanju na tržište sigurnijih vozila.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanja na referentne tekstove: — Uredba br. 2019-1082 od 23. listopada 2019. (obavijest br. 2019/198/F)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna ili fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification