Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 01175
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F DA 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Bekendtgørelse om bremsesystemer på motoriserede køretøjer til personbefordring


6. Products Concerned
Motoriserede køretøjer til personbefordring


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Motoriserede køretøjer til personbefordring (elektriske køretøjer til personbefordring) omfatter køretøjer som elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer, unicykler og hoverboards. Disse køretøjer anvendes fortrinsvis i bymiljøer til kortere ture (under 5 km) eller til fritidsaktiviteter. De er lette at transportere og anvendes også kombineret med offentlige trafikmidler. Disse elektriske køretøjer til personbefordring udelukkes udtrykkelig fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. Den enkelte EU-medlemsstat kan således fastlægge sine egne nationale regler for elektriske køretøjer til personbefordring.

De gældende bestemmelser og vilkår for disse køretøjer, deres udstyr og færdselsregler samt kravene til det udstyr, deres bruger anvender, blev uddybet for nylig i færdselsloven (dekret nr. 2019-1082 af 23. oktober 2019).

Bekendtgørelsen, som er omfattet af denne notifikation, indeholder de tekniske specifikationer for lovpligtige bremsesystemer på motoriserede køretøjer til personbefordring.


9. Brief Statement of Grounds
Valgene er truffet af hensyn til færdselssikkerheden for brugerne af køretøjer til personbefordring, som er bløde trafikanter, samt sikkerheden for andre bløde trafikanter (cyklister, fodgængere, fodgængere med nedsat mobilitet) og med henblik på udfordringerne ved sameksistens og deling af det offentlige rum mellem forskellige brugere.

Økonomiske anliggender:
Fastlæggelsen af tekniske krav bidrager til sikkerheden for brugere af motoriserede køretøjer til personbefordring, men også til at forhindre illoyal konkurrence.

Miljømæssige anliggender:
Disse nye miljøvenlige mobilitetsformer er alternativer til motorkøretøjer. Det er nødvendigt at fastlægge betingelserne for deres anvendelse.

Anliggender vedrørende færdselssikkerhed:
Der forventes en gavnlig virkning for færdselssikkerheden. Ifølge statistikkerne for færdselssikkerhed i 2017 blev 5 personer dræbt og 284 kvæstet som følge af brugen af disse køretøjer. Da brugen heraf er stærkt stigende, må der forventes en betydelig stigning i trafikulykker og -drab forbundet med brugen af motoriserede køretøjer til personbefordring.
Med dekret nr. 2019-1082 af 23. oktober 2019, som blev meddelt Europa-Kommissionen den 6. maj 2019 (notifikation nr. 2019/198/F), fik de retshåndhævende myndigheder som en direkte konsekvens et retsgrundlag til at karakterisere overtrædelserne og sanktionere adfærd i strid med færdselssikkerhedsreglerne. Det bidrager til at ændre adfærden hen mod forsigtighed og ansvarlig brug af disse køretøjer.
Indirekte bidrager denne bekendtgørelse om specifikationer for lydsignalapparater på motoriserede køretøjer til personbefordring, som har tilladelse til at køre på offentlig vej, til en markedsføring af mere sikre køretøjer.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger til referencetekster: – dekret nr. 2019-1082 af 23. oktober 2019 (notifikation nr. 2019/198/F).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification