Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 03157
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.RO)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F RO 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Decret privind condițiile de transformare a vehiculelor cu motor termic în vehicule cu motor electric cu baterie sau cu pilă de combustie


6. Produits concernés
Dispozitive de transformare a vehiculelor cu motor termic în vehicule cu motor electric cu baterie sau cu pilă de combustie și instalarea acestora


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Pentru a permite vehiculelor aflate în circulație, proiectate inițial să funcționeze cu un motor termic, să funcționeze cu un motor electric cu baterie sau pilă de combustie, producătorii propun dispozitive de conversie a vehiculelor.
Pentru a asigura eficiența minimă și o instalare sigură pe autovehicule și, în absența unor norme armonizate la nivel comunitar sau global, se impune adoptarea unui act de reglementare național care să stabilească dispozițiile tehnice și administrative pentru autorizarea acestor transformări pe vehiculele rulate, din diferite categorii internaționale (M, N și L).
Un bilanț al cerințelor este prevăzut la 24 de luni de la intrarea în vigoare a textului cu scopul de a evalua oportunitatea introducerii modificărilor.


9. Bref exposé des motifs
Transformarea unui vehicul cu motor termic în vehicul cu motor electric (modernizare electrică) este posibilă din punct de vedere legal în Franța, prin intermediul unei proceduri de omologare (omologare de tip). Aplicarea din ce în ce mai largă a acestor transformări necesită o procedură administrativă mai adaptată, simplificată și monitorizată, care să permită modificarea în serie a vehiculelor termice deja înmatriculate în vehicule cu tracțiune electrică, garantând în același timp un nivel adecvat de siguranță.

Acest demers, la care s-au angajat mai mulți prelucrători, este în concordanță cu tranziția energetică, permițând vehiculelor termice vechi să circule fără a emite poluanți, grație unui motor electric sau unei pile de combustie.


10. Documents de Référence - Textes de base
Trimiteri la textele de referință: Codul rutier francez, articolele R. 311-1 și R. 318-4


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nu


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nu


14. Mesures fiscales
Nu


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspect BTC

NU - Proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification