Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 03157
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.PL)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F PL 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Rozporządzenie w sprawie warunków konwersji pojazdów z silnikiem spalinowym na napęd akumulatorowym silnikiem elektrycznym lub ogniwem paliwowym


6. Produits concernés
Przepisy dotyczące konwersji pojazdów z silnikiem spalinowym na napęd akumulatorowym silnikiem elektrycznym lub ogniwem paliwowym oraz ich instalacji


7. Notification en vertu d'une autre loi8. Menu principal
Producenci, aby umożliwić będącym w użytku pojazdom zaprojektowanym pierwotnie do działania z silnikiem spalinowym funkcjonowanie z akumulatorowym silnikiem elektrycznym lub ogniwem paliwowym, oferują systemy do konwersji pojazdów.
W celu zagwarantowania minimalnej skuteczności i bezpiecznej instalacji w pojazdach, wobec braku zharmonizowanych przepisów na szczeblu wspólnotowym lub światowym, należy przyjąć krajowy przepis zawierający przepisy techniczne i administracyjne dotyczące homologacji takich przeróbek w pojazdach używanych należących do różnych kategorii międzynarodowych (M, N i L).
Przewidziano bilans przepisów po upływie 24 miesięcy od wejścia tekstu w życie w celu oceny zasadności wprowadzenia w nim zmian.


9. Bref exposé des motifs
Przeróbka pojazdu z silnikiem spalinowym na elektryczny (modernizacja elektryczna) jest we Francji możliwa pod względem przepisowym w ramach procedury homologacji (homologacja pojedynczego pojazdu). Z uwagi na rosnącą liczbę tego rodzaju przeróbek konieczne jest posiadanie lepiej dostosowanej, prostszej i uregulowanej procedury administracyjnej pozwalającej na seryjne przerabianie już zarejestrowanych pojazdów spalinowych na napęd elektryczny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W działania te zaangażowało się już wiele podmiotów dokonujących przeróbek. Wpisują się one w kontekst transformacji sektora energetycznego, umożliwiając starym pojazdom spalinowym jazdę bez emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego lub ogniwa paliwowego.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odniesienia do tekstów podstawowych: francuski kodeks drogowy, w szczególności art. R. 311-1 do R. 318-4


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact16. Aspects OTC et SPS
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification