Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2019) 03157
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.CS)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F CS 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Vyhláška o podmínkách přestavby vozidel se spalovacím motorem na vozidla s bateriovým elektromotorem nebo motorem na palivové články


6. Produits concernés
Zařízení pro přestavbu vozidel se spalovacím motorem na vozidla s bateriovým elektromotorem nebo motorem na palivové články a jejich montáž


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Výrobci nabízejí zařízení pro přestavbu vozidel s cílem umožnit, aby používaná vozidla původně konstruovaná pro provoz se spalovacím motorem mohla být provozována s bateriovým elektromotorem nebo motorem na palivové články.
Pro zajištění minimální účinnosti a bezpečné montáže na vozidla a vzhledem k tomu, že na úrovni Společenství nebo na celosvětové úrovni neexistují harmonizovaná pravidla, je nezbytné přijmout vnitrostátní regulační akt, kterým se stanoví technická a správní ustanovení pro schvalování těchto přestaveb ojetých vozidel, která spadají do různých mezinárodních kategorií (M, N a L).
24 měsíců po vstupu tohoto textu v platnost se předkládá zpráva o předpisech s cílem posoudit možnost zavést do něj změny.


9. Bref exposé des motifs
Přestavba vozidla se spalovacím motorem na vozidlo s elektrickým pohonem (dodatečná montáž elektrického pohonu) je ve Francii legálně možná prostřednictvím schvalovacího řízení (schvalování jednotlivých vozidel). Rostoucí využívání těchto přestaveb vyžaduje přizpůsobenější, zjednodušené a vymezené správní řízení, které umožňuje sériovou přestavbu vozidel se spalovacími motory, která jsou již registrována, na vozidla s elektrickým hnacím ústrojím, a zároveň zaručuje přiměřenou úroveň bezpečnosti.

Tato iniciativa, k níž se zavázalo několik subjektů provádějících přestavby, tvoří součást energetického přechodu tím, že umožňuje provozovat stará vozidla se spalovacím motorem bez emisí znečišťujících látek díky elektromotoru nebo palivovým článkům.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odkazy na referenční texty: francouzský silniční zákoník, články R. 311-1 až R. 318-4


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko TBT

NE - Návrh nemá zásadní dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification