Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2016) 02737
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.RO)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F RO 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Proiect de decret adoptat în conformitate cu articolele L. 136-3 și L. 136-4 din Codul proprietății intelectuale


6. Produits concernés
Servicii automatizate de referențiere a imaginilor


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Articolul L. 136-3 din Codul proprietății intelectuale instaurează un mecanism de gestiune colectivă obligatorie a dreptului de reproducere și de reprezentare a operelor de artă plastică, grafică sau fotografică de către serviciile automatizate de referențiere a imaginilor. Acesta asociază această gestionare colectivă cu o remunerare în beneficiul autorilor operelor avute în vedere. Stabilirea acestei remunerări este rezultatul unui acord voluntar sau, în lipsa unui astfel de acord, al unei decizii a unei comisii mixte.
Scopul prezentului proiect de decret este de a preciza condițiile de autorizare a societății de gestiune colectivă și de atribuire a drepturilor, responsabilă cu exercitarea dreptului de reproducere și de reprezentare a operelor de artă plastică, grafică sau fotografică în cadrul serviciilor automatizate de referențiere a imaginilor.
Proiectul de decret precizează, de asemenea, modalitățile de funcționare ale comisiei mixte, responsabilă pentru stabilirea baremului remunerației cuvenite autorilor în cauză în absența unui acord între societatea autorizată de gestiune colectivă și de atribuire a drepturilor și operatorii de servicii automatizate de referențiere a imaginilor.


9. Bref exposé des motifs
Articolele L. 136-1 și următoarele din Codul proprietății intelectuale, introduse prin Legea nr. 925/2016 din 7 iulie 2016 privind libertatea de creație, arhitectura și patrimoniul, specifică condițiile de exercitare de către autorii operelor de artă plastică, grafică sau fotografică a drepturilor exclusive de reproducere și de reprezentare față de serviciile automatizate de referențiere a imaginilor.


10. Documents de Référence - Textes de base
Trimiteri la textele de referință: articolele L. 136-3 și L. 136-4 din Codul proprietății intelectuale


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nu


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nu


14. Mesures fiscales
Nu


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspect BTC

Nu - Proiectul nu este o reglementare tehnică sau o evaluare a conformității

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.



Aucune contribution trouv�e pour cette notification