Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 02737
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.CS)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F CS 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Návrh nařízení přijatého v rámci provádění článků L. 136-3 a L. 136-4 zákoníku o duševním vlastnictví


6. Produits concernés
Automatizované služby optimalizace pro vyhledávání obrázků


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Článek L. 136-3 zákoníku o duševním vlastnictví stanoví povinný kolektivní mechanismus správy práva na rozmnožování a předvádění výtvarných, grafických nebo fotografických uměleckých děl prostřednictvím automatizovaných služeb optimalizace pro vyhledávání obrázků. Stanoví pro tuto společnou správu odměnu ve prospěch autorů dotčených děl. Stanovení této odměny se opírá o dobrovolnou dohodu, nebo, pokud neexistuje, o rozhodnutí smíšeného výboru.
Účelem tohoto návrhu nařízení je stanovit podmínky pro schválení společnosti pro vymezování a rozdělování práv, do jejíchž kompetencí spadá uplatňování práva rozmnožování a předvádění výtvarných, grafických nebo fotografických uměleckých děl v rámci automatizovaných služeb optimalizace pro vyhledávání obrázků.
Tento návrh vyhlášky rovněž stanovuje způsoby fungování smíšeného výboru zodpovědného za stanovení rozpětí odměny náležející dotčeným autorům v případě neexistence dohody mezi schválenou společností pro vymezování a rozdělování práv a provozovateli automatizovaných služeb optimalizace pro vyhledávání obrázků.


9. Bref exposé des motifs
Článek L. 136-1 a následující články zákoníku o duševním vlastnictví, které byly zavedeny zákonem č. 2016-925 ze dne 7. července 2016 o svobodě tvorby, architektury a kulturního dědictví, vymezují podmínky vykonávání výlučných práv autorů výtvarných, grafických nebo fotografických uměleckých děl na rozmnožování a předvádění vůči automatizovaným službám optimalizace pro vyhledávání obrázků.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odkazy na referenční texty: Články L. 136-3 a L. 136-4 zákoníku o duševním vlastnictví


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko TBT

Ne - Návrh není technickým předpisem ani posouzením shody

Hledisko SPS

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification