Notification Detail

The Danish Gambling Authority’s certification program for online betting, land-based betting and online casino. (DRAFT_DK = Danish version, DRAFT_EN = English version)

Notification Number: 2022/41/DK (Denmark )
Date received: 25/01/2022
End of Standstill: 26/04/2022

Issue of comments by: Commission
da de en fr
da da de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2022) 00239
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2022/0041/DK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202200239.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2022 0041 DK SK 25-01-2022 DK NOTIF


2. Member State
DK


3. Department Responsible
Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk


3. Originating Department
Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6 sal
DK - 5000 Odense C
Tlf.: + 45 72 38 79 13


4. Notification Number
2022/0041/DK - H10


5. Title
Certifikačný program dánskeho úradu pre hazardné hry pre online stávkovanie, pozemné stávky a online kasíno.
(DRAFT_DK = Dánska verzia, DRAFT_EN = anglická verzia)


6. Products Concerned
Hazardné hry:
stávkovanie – online a v kamenných herniach
Kasíno – online


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Certifikácia systému hazardných hier okrem iného pomôže chrániť hráča aj tým, že hrá náhodne, že existuje prístup k pravidlám hry, informácie o hazardnom účte atď.

Opis obsahu dokumentov:
Všeobecné požiadavky: Celkové požiadavky a rámec pre certifikáciu.
Skúšobné normy: Generátor náhodných čísel (RNG) a jackpoty.
Inšpekčné normy: Pravidlá hry, registrácia, prevádzkové správy, prehľad zákazníkov, obchodné podmienky, registrácia, bezpečnosť, podozrivé správanie hazardných hier atď.
Systém riadenia informačnej bezpečnosti: bezpečnosť informácií atď. (audit postupov)
Pokyny pre penetračné testovanie: bezpečnosť informácií (testovanie)
Pokyny pre skenovanie zraniteľnosti: Bezpečnosť informácií (skenovanie)
Program riadenia zmien: Požiadavky na postupy riadenia zmien v systémoch hazardných hier

Aktualizovaný program certifikácie nadobudne účinnosť 1. januára 2023.


9. Brief Statement of Grounds
Certifikačný program pre online stávkovanie, pozemné stávkovanie a online kasíno sa aktualizuje, aby sa zabezpečila včasnosť a pokračujúca vysoká úroveň testovania a kontroly systémov hazardných hier.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: § 35 vo výkonnom nariadení o online kasínach, § 13 vo výkonnom nariadení o kamenných stávkach a § 30 vo výkonnom poradí o online stávkach.
Certifikačný program bol predtým oznámený. Do roku 2019.
Online kasíno (2019/15/DK)
Pozemné stávky (2019/17/DK)
Online stávkovanie (2019/16/DK)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekt Svetovej obchodnej organizácie

Nie, návrh nie je technickým predpisom ani postupom posudzovania zhody

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Nie, návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification