Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 001

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 04496
Directiva (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0841/RO - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.RO)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2021 0841 RO RO 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Proiect de Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2022


6. Products Concerned
Proiectul se referă la mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal în România, stabilește modalitățile de control metrologic legal pentru fiecare categorie de mijloace de măsurare în parte (aprobare de model, verificare metrologică inițială, periodicăn respectiv după reparare sau modificare) și periodicitațile efectuării controlului metrologic legal prin verificare metrologică periodică.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Proiectul se referă la mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal în România, stabilește modalitățile de control metrologic legal pentru fiecare categorie de mijloace de măsurare în parte, periodicitațile efectuării controlului metrologic legal prin verificare metrologică periodică, detaliind totodată măsurările de interes public în care sunt utilizate mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal


9. Brief Statement of Grounds
În prezent este în vigoare Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal LO – 2012, aprobată prin Ordinul directorului general al BRML, nr. 148/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/29.05.2012, modificată și completată prin Ordinul directorului general al BRML nr. 463/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 741/29.11.2013.
Datorită progresului tehnic realizat și în domeniul mijloacelor de măsurare, a apariției unor noi sortimente de mijloace de măsurare utilizate în tranzacții comerciale, a solicitărilor primite din partea unor autorități publice, operatori economici, precum şi din partea structurilor de specialitate din cadrul BRML implicate în activitatea de control metrologic legal, a devenit necesară modificarea Listei Oficiale LO – 2012.
Ca urmare a celor menționate mai sus şi a unor observații primite în urma aplicării LO – 2012, este necesară promovarea proiectului de Listă oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal LO-2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referinţe ale textelor de bază: Ordonanța Guvernului nr.20/1992 aprobată și modificată prin Legea nr.14/1994 cu modificările și completările ulterioare

ART.3 alin.(1)

Mijloacele de măsurare şi măsurările care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale, care afectează direct sau indirect viaţa cetăţenilor, se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.

ART.15 alin.(1) și (2):

Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare de lucru destinate să realizeze măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, prevăzută la alin. 1, va detalia măsurările din domenii de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare de lucru utilizate în aceste măsurări, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive; lista se stabileşte şi se aprobă de către directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Textele de bază au fost trimise în cadrul unei notificări anterioare: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

NU - Proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.

Aspect SPS

NU - Proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification