Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 04496
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO MT 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Abbozz tal-Lista Uffiċjali tal-istrumenti tal-kejl soġġetti għall-kontroll metroloġiku legali L. O. — 2022


6. Products Concerned
Il-proġett jirreferi għall-istrumenti tal-kejl soġġetti għal kontroll metroloġiku legali fir-Rumanija, jistabbilixxi l-metodi ta’ kontroll metroloġiku legali għal kull kategorija tal-istrumenti tal-kejl (approvazzjoni tal-mudell, verifika metroloġika inizjali, verifika metroloġika perjodika jew ta’ wara t-tiswija/modifika) u l-perjodiċità tat-twettiq tal-kontroll metroloġiku legali permezz ta’ verifika metroloġika perjodika.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Il-proġett jirreferi għall-istrumenti tal-kejl soġġetti għal kontroll metroloġiku legali fir-Rumanija, jistabbilixxi l-metodi ta’ kontroll metroloġiku legali għal kull kategorija tal-istrumenti tal-kejl, il-perjodiċità tat-twettiq tal-kontroll metroloġiku legali permezz ta’ verifika metroloġika perjodika, filwaqt li jagħti dettalji dwar il-kejl tal-interess pubbliku li fih jintużaw l-istrumenti tal-kejl soġġetti għal kontroll metroloġiku legali


9. Brief Statement of Grounds
Il-Lista Uffiċjali tal-istrumenti tal-kejl soġġetti għall-kontroll metroloġiku legali LO — 2012, approvata bl-Ordni Nru 148/2012 tad-Direttur Ġenerali tal-BRML, ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, Parti I, Nru 361/29.05.2012, kif emendata u ssupplimentata bl-Ordni Nru 463/2013 tad-Direttur Ġenerali tal-BRML, ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, Nru 741/29.11.2013, hija attwalment fis-seħħ.
Minħabba l-progress tekniku miksub ukoll fil-qasam tal-istrumenti tal-kejl, l-iżvilupp ta’ tipi ġodda ta’ strumenti tal-kejl użati fi tranżazzjonijiet kummerċjali, talbiet riċevuti minn awtoritajiet pubbliċi, operaturi ekonomiċi, kif ukoll mill-istrutturi speċjalizzati fi ħdan il-BRML involuti fl-attività ta’ kontroll metroloġiku legali, sar meħtieġ li tiġi emendata l-Lista Uffiċjali LO — 2012.
Wara dan ta’ hawn fuq u l-kummenti li waslu wara l-applikazzjoni tal-LO — 2012, jeħtieġ li jiġi promoss l-abbozz tal-Lista Uffiċjali tal-istrumenti tal-kejl soġġetti għall-kontroll metroloġiku legali LO-2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza/referenzi għat-test(i) bażiku/bażiċi: L-Ordni tal-Gvern Nru 20/1992 approvata u emendata bil-Liġi Nru 14/1994, kif emendata u ssupplimentata sussegwentement

Art.3 paragrafu (1)

L-istrumenti tal-kejl u l-kejl li jintużaw f’oqsma ta’ interess pubbliku li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa u s-sigurtà tal-popolazzjoni, l-ordni pubbliku, il-protezzjoni ambjentali, il-protezzjoni tal-konsumatur, il-ġbir tat-taxxi u t-tariffi u l-ġustizzja tat-tranżazzjonijiet kummerċjali, li jaffettwaw direttament jew indirettament il-ħajja taċ-ċittadini, għandhom ikunu soġġetti għal kontroll metroloġiku legali, skont id-dispożizzjonijiet ta’ din l-Ordni.

Artikolu 15(1) u (2):

L-istrumenti tal-kejl tax-xogħol maħsuba biex iwettqu l-kejl fl-oqsma ta’ interess pubbliku msemmija fl-Artikolu 3(1) li huma inklużi fil-lista Uffiċjali tal-istrumenti tal-kejl soġġetti għal kontroll metroloġiku legali għandhom ikunu soġġetti għal kontroll metroloġiku legali.

Il-lista uffiċjali ta’ strumenti tal-kejl soġġetti għal kontroll metroloġiku legali msemmija fil-paragrafu 1 għandha tagħti dettalji tal-kejl f’oqsma ta’ interess pubbliku msemmija fl-Artikolu 3(1), il-kategoriji u l-assortimenti ta’ strumenti ta’ kejl tax-xogħol użati f’dan il-kejl, il-metodi ta’ kontroll metroloġiku applikabbli għal kull assortiment u l-intervall massimu permissibbli bejn żewġ verifiki metroloġiċi suċċessivi; il-lista għandha tiġi stabbilita u approvata mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Rumen tal-Metroloġija Legali u ppubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, Parti I.
It-testi bażiċi ntbagħtu permezz ta’ notifika preċedenti: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz ma għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz ma għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification