Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl ro ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2021) 04496
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO HR 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Nacrt službenog popisa mjernih instrumenata koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru L. O. – 2022.


6. Products Concerned
Nacrt se odnosi na mjerne instrumente koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru u Rumunjskoj, utvrđuju se metode zakonskog mjeriteljskog nadzora za svaku kategoriju mjernih instrumenata (odobrenje modela, početna mjeriteljska provjera, periodična mjeriteljska provjera ili provjera nakon popravka/izmjene) i periodi provedbe zakonskog mjeriteljskog nadzora putem periodičnih mjeriteljskih provjera.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrt se odnosi na mjerne instrumente koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru u Rumunjskoj, utvrđuju se metode zakonskog mjeriteljskog nadzora za svaku kategoriju mjernih instrumenata, učestalosti obavljanja zakonske mjeriteljske kontrole periodičnim mjeriteljskim provjerama, uz detaljno navođenje mjerenja od javnog interesa u kojima se upotrebljavaju mjerni instrumenti koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru.


9. Brief Statement of Grounds
Trenutačno je na snazi službeni popis mjernih instrumenata koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru LO – 2012., odobren Odlukom br. 148/2012 glavnog direktora BRML-a, objavljen u Službenom listu Rumunjske, dio I., br. 361/29.05.2012., kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom br. 463/2013 glavnog direktora BRML-a, objavljenom u Službenom listu Rumunjske br. 741/29.11.2013.
Zbog tehničkog napretka postignutog i u području mjernih instrumenata, pojave novih vrsta mjernih instrumenata koji se koriste u komercijalnim transakcijama, zahtjeva zaprimljenih od tijela javne vlasti, gospodarskih subjekata te specijaliziranih struktura u okviru BRML-a uključenih u djelatnost zakonskog mjeriteljskog nadzora, postalo je potrebno izmijeniti Službeni popis LO – 2012.
Slijedom prethodno navedenog i primjedbi primljenih nakon primjene LO-a – 2012., potrebno je promicati nacrt službenog popisa mjernih instrumenata koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru LO-2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Odluka Vlade br. 20/1992 odobrena i izmijenjena Zakonom br. 14/1994, kako je naknadno izmijenjena i dopunjena

Članak 3. stavak 1.

Mjerni instrumenti i mjerenja koji se koriste u područjima od javnog interesa koja se odnose na zdravlje i sigurnost stanovništva, javni red, zaštitu okoliša, zaštitu potrošača, naplatu poreza i naknada te pravednost poslovnih transakcija, koji izravno ili neizravno utječu na živote građana, podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru, u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 15. stavci 1. i 2.:

Radni mjerni instrumenti namijenjeni za provođenje mjerenja u područjima od javnog interesa iz članka 3. stavka 1. koji su uvršteni u Službeni popis mjernih instrumenata koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru.

U Službenom popisu mjernih instrumenata koji podliježu zakonskom mjeriteljskom nadzoru iz stavka 1. navode se pojedinosti mjerenja u područjima od javnog interesa iz članka 3. stavka 1., kategorije i asortiman radnih mjernih instrumenata koji se koriste u tim mjerenjima, metode mjeriteljskog nadzora primjenjive na svaki asortiman i najveći dopušteni vremenski razmak između dvije uzastopne mjeriteljske provjere; popis sastavlja i odobrava glavni direktor rumunjskog Ureda za zakonsko mjeriteljstvo i objavljuje ga u Službenom listu Rumunjske, dio I.
Temeljni tekstovi proslijeđeni su s prethodnom obavijesti: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification