Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-14-01-03-02 Reinforced concrete coring with cutoff of existing reinforcement

Notification Number: 2021/833/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 04452
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0833/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104452.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0833 GR SL 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0833/GR - B00


5. Title
Odobritev dvainsedemdesetih (72) helenskih tehničnih specifikacij (HTS), katerih uporaba je obvezna pri vseh javnih gradnjah in študijah.
ELOT TS 1501–14–01–03–02 Ojačana betonska steza z odrezom obstoječe armature


6. Products Concerned
Javna dela in študije, Okrepljeno betonsko jedkanje z odrezom obstoječe armature


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Odobritev dvainsedemdesetih (72) helenskih tehničnih specifikacij (HTS), katerih uporaba je obvezna pri vseh javnih gradnjah in študijah

ELOT TS 1501–14–01–03–02 Ojačana betonska steza z odrezom obstoječe armature

Namen te tehnične specifikacije je določiti zahteve za sidranje elementov iz armiranega betona, kadar se ne upošteva posebna pozornost, da se prepreči rezanje palic obstoječih ojačitev.
Izvrtane luknje so razdeljene na slepe luknje (npr. za sidranje novih ojačitev) in skozi luknje (npr. za prehod vijakov za vpenjanje zunanjih kovinskih armaturnih plošč).


9. Brief Statement of Grounds
1. Zaradi tehnološkega in znanstvenega napredka na področju materialov in evropskih standardov od njihovega sprejetja je posodobitev helenskih tehničnih specifikacij (HTS), serij ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009, takojšnja prednostna naloga.
2. Grčija mora upoštevati priporočila prvega nabora orodij OECD – NABOR ORODIJ I (pregledi OECD o oceni konkurence, Grčija/sektor: Gradbeni materiali, str. 328, št. 12-15).
3. Besedila teh helenskih tehničnih specifikacij so pomembna kakovostna nadgradnja obstoječih tehničnih specifikacij in tehničnih ali posebnih razpisnih specifikacij, ki se uporabljajo pri javnih naročilih gradenj.
4. Ta besedila zagotavljajo uskladitev helenskih tehničnih specifikacij z veljavnimi mednarodnimi in evropskimi standardi ter omogočajo uresničevanje cilja enotnega evropskega trga na področju gradbeništva.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: Helenske tehnične specifikacije (HTS) iz serij ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Vidik tehničnih ovir v trgovini (TOT)

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification