Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-14-01-03-02 Reinforced concrete coring with cutoff of existing reinforcement

Notification Number: 2021/833/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 04452
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2021/0833/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104452.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0833 GR RO 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0833/GR - B00


5. Title
Aprobarea a șaptezeci și două (72) de specificații tehnice elene (STE), a căror aplicare este obligatorie în toate lucrările și studiile publice.
ELOT TS 1501-14-01-03-02 Carotarea betonului armat cu tăierea armăturii existente


6. Products Concerned
Lucrări și studii publice, carotarea betonului armat cu tăierea armăturii existente


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Aprobarea a șaptezeci și două (72) de specificații tehnice elene (STE), a căror aplicare este obligatorie în toate lucrările și studiile publice

ELOT TS 1501-14-01-03-02 Carotarea betonului armat cu tăierea armăturii existente

Scopul prezentei specificații tehnice este de a stabili cerințele pentru carotarea elementelor de beton armat atunci când nu se acordă o atenție deosebită evitării tăierii barelor de armare existente.
Găurile forate sunt împărțite în găuri oarbe (de exemplu, pentru ancorarea noilor armături) și găuri străpunse (de exemplu, pentru trecerea șuruburilor de strângere a plăcilor de armătură metalică exterioară).


9. Brief Statement of Grounds
1. Actualizarea Specificațiilor tehnice elene (STE), seria ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009, constituie o prioritate imediată, datorită progreselor tehnologice și științifice înregistrate în domeniul materialelor și al standardelor europene de la adoptarea acestora.
2. Grecia are obligația de a respecta recomandările primului set de instrumente al OCDE – TOOLKIT I (Setul de instrumente pentru evaluarea concurenței al OCDE, Grecia/sectorul: materiale de construcții, p. 328, nr. 12-15),
3. Textele prezentelor specificații tehnice elene constituie o îmbunătățire majoră a calității specificațiilor tehnice existente și a specificațiilor tehnice sau speciale de licitație utilizate în prezent în achizițiile publice de lucrări de construcții.
4. Aceste texte asigură armonizarea specificațiilor tehnice elene cu standardele internaționale și europene aplicabile și permit atingerea obiectivului pieței unice europene în domeniul lucrărilor de construcții.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimiteri la textele de bază: Specificațiile tehnice elene (STE) din seria de specificații tehnice ELOT 1501 XXXX:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspecte BTC

Nu – Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspecte SPS

Nu – Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification