Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-14-01-03-02 Reinforced concrete coring with cutoff of existing reinforcement

Notification Number: 2021/833/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 04452
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2021/0833/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104452.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0833 GR NL 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0833/GR - B00


5. Title
Goedkeuring van tweeënzeventig (72) Helleense Technische Specificaties (HTS), waarvan de toepassing verplicht is voor alle openbare werken en studies.
ELOT TS 1501-14-01-03-02 Gewapende betonboren met afsnijding van bestaande wapening


6. Products Concerned
Openbare werken en studies, Gewapende betonboren met afsnijding van bestaande wapening


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Goedkeuring van tweeënzeventig (72) Helleense Technische Specificaties (HTS), waarvan de toepassing verplicht is voor alle openbare werken en studies

ELOT TS 1501-14-01-03-02 Gewapende betonboren met afsnijding van bestaande wapening

Het doel van deze technische specificatie is de eisen vast te stellen voor het boren van gewapend beton, wanneer er geen bijzondere zorg wordt besteed aan het voorkomen van snijstangen van bestaande wapening.
Geboorde gaten zijn verdeeld in blinde gaten (bijv. voor het verankering van nieuwe versterkingen) en door gaten (bijv. voor de doorgang van schroeven voor het vastklemmen van externe metalen versterkingsplaten).


9. Brief Statement of Grounds
1. De actualisering van de Helleense Technische Specificaties (HTS), de ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009-serie, vormt een onmiddellijke prioriteit, gezien de technologische en wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van materialen en Europese normen sinds de goedkeuring ervan.
2. Griekenland is verplicht te voldoen aan de aanbevelingen van de 1e toolbox van de OESO — TOOLKIT I (OESO Concurentiebeoordelingsanalyse, Griekenland/Sector: Bouwmaterialen, blz. 328, nr. 12-15),
3. De teksten van deze Helleense Technische Specificaties vormen een belangrijke kwaliteitsverbetering van de bestaande technische specificaties en technische of bijzondere aanbestedingsspecificaties die momenteel bij de overheidsopdrachten voor bouwwerken worden gebruikt.
4. Deze teksten leiden tot de harmonisatie van de Helleense Technische Specificaties met de toepasselijke internationale en Europese normen en vergemakkelijken het doel van een interne Europese markt voor bouwwerken.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar basisteksten: Helleense Technische Specificaties (HTS) in de technische specificaties van ELOT 1501 XXXX:2009-serie.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Geen


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Geen


14. Fiscal measures
Geen


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is noch een sanitaire noch een fytosanitaire maatregel

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification