Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-14-01-03-02 Reinforced concrete coring with cutoff of existing reinforcement

Notification Number: 2021/833/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 04452
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0833/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104452.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0833 GR MT 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0833/GR - B00


5. Title
Approvazzjoni ta’ tnejn u sebgħin (72) Speċifikazzjoni Teknika Ellenika (HTS), li l-applikazzjoni tagħhom hija obbligatorja fix-xogħlijiet pubbliċi u l-istudji kollha.
ELOT TS 1501-14-01-03-02 Qalba tal-konkrit rinfurzat bi qtugħ tar-rinfurzar eżistenti


6. Products Concerned
Xogħlijiet Publbliċi u Studji, Qalba tal-konkrit rinfurzat bi qtugħ tar-rinfurzar eżistenti


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Approvazzjoni ta’ tnejn u sebgħin (72) Speċifikazzjoni Teknika Ellenika (HTS), li l-applikazzjoni tagħhom hija obbligatorja fix-xogħlijiet pubbliċi u l-istudji kollha

ELOT TS 1501-14-01-03-02 Qalba tal-konkrit rinfurzat bi qtugħ tar-rinfurzar eżistenti

L-għan ta’ din l-Ispeċifikazzjoni Teknika huwa li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti għall-qalba ta’ elementi tal-konkrit rinfurzat meta ma tingħata l-ebda attenzjoni partikolari biex jiġi evitat il-qtugħ ta’ vireg ta’ rinfurzar eżistenti.
It-toqob imtaqqba jinqasmu f’toqob b’fetħa fuq naħa waħda biss (eż. għall-ankrar ta’ rinforzi ġodda) u toqob minn tarf sa tarf (eż. biex jgħaddu viti għall-ikklampjar ta’ pjanċi esterni ta’ rinfurzar tal-metall).


9. Brief Statement of Grounds
1. L-aġġornament tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Ellenici (HTS), ΕLOT TS 1501 Serje XXXX:2009, jikkostitwixxi prijorità immedjata, minħabba l-avvanzi teknoloġiċi u xjentifiċi li saru fl-oqsma tal-materjali u l-istandards Ewropej mill-adozzjoni tagħhom.
2. Il-Greċja hija obbligata tikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet tal-ewwel sett ta’ għodod tal-OECD — TOOLKIT I (Analiżijiet tal-Valutazzjoni tal-Kompetizzjoni tal-OECD, il-Greċja/is-Settur: Materjali tal-Bini, p. 328, Nri 12-15),
3. It-testi ta’ dawn l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Elleniċi jikkostitwixxu titjib kbir fil-kwalità tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi u l-Ispeċifikazzjonijiet tal-Offerti Tekniċi jew Speċjali eżistenti użati bħalissa fl-akkwist pubbliku tax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni.
4. Dawn it-testi jwasslu għall-armonizzazzjoni tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Elleniċi mal-Istandards Internazzjonali u Ewropej u jiffaċilitaw l-għan ta’ Suq Uniku Ewropew fil-qasam tax-xogħol tal-kostruzzjoni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenzi għat-testi bażiċi: Speċifikazzjonijiet Tekniċi Elleniċi (HTS) fl-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi ELOT 1501 serje XXXX:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz ma għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - L-abbozz la huwa miżura sanitarja u lanqas fitosanitarja

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification