Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-04-03 Lawn mowing

Notification Number: 2021/812/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 04384
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0812/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104384.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0812 GR SV 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0812/GR - B00


5. Title
Godkännande av sjuttiotvå (72) grekiska tekniska specifikationer (HTS: Hellenic Technical Specifications) vars tillämpning är obligatorisk vid samtliga offentliga bygg- och anläggningsarbeten och studier
ELOT TS 1501-10-06-04-03 Gräsklippning


6. Products Concerned
Offentliga bygg- och anläggningsarbeten och studier, gräsklippning


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Godkännande av sjuttiotvå (72) grekiska tekniska specifikationer (HTS: Hellenic Technical Specifications) vars tillämpning är obligatorisk vid samtliga offentliga bygg- och anläggningsarbeten och studier

ELOT TS 1501-10-06-04-03 Gräsklippning

Syftet med denna tekniska specifikation är att fastställa kraven för gräsklippning så att resten av bladen matas på lämpligt sätt av rotsystemet, gräset har ett attraktivt utseende och säkerställer gräsmattans förstärkning, förtjockning och robusthet.


9. Brief Statement of Grounds
1. Uppdateringen av HTS i standardserien ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 ges hög prioritet på grundval av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen som har ägt rum, särskilt vad gäller material och europeiska standarder.
2. Grekland är skyldigt att följa rekommendationerna i OECD:s första verktygslåda – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Grekland/Sector: Byggnadsmaterial, s. 328, nr 12–15).
3. Texterna i dessa HTS utgör en viktig kvalitetsuppgradering av de befintliga tekniska specifikationer samt tekniska eller särskilda kravspecifikationer som används vid offentlig upphandling inom byggområdet.
4. Genom dessa texter harmoniseras HTS med de tillämpliga internationella och europeiska standarderna och görs det enklare att uppnå målet om en inre europeisk marknad inom byggområdet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisningar till grundtexter: Grekiska tekniska specifikationer (HTS), standardserien ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

NEJ – Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – Utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification