Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-04-03 Lawn mowing

Notification Number: 2021/812/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2021) 04384
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2021/0812/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104384.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0812 GR HU 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0812/GR - B00


5. Title
Hetvenkét (72) görög műszaki leírás jóváhagyása, amelyek minden közfinanszírozású építési beruházás és tanulmány során kötelezően alkalmazandók.
ELOT TS 1501-10-06-04-03 Gyepnyírás


6. Products Concerned
Építési beruházások és tanulmányok, Gyepnyírás


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Hetvenkét (72) görög műszaki leírás (HTS) jóváhagyása, amelyek valamennyi építési beruházás és tanulmány során kötelezően alkalmazandók

ELOT TS 1501-10-06-04-03 Gyepnyírás

E műszaki előírás célja a fűnyírásra vonatkozó követelmények megállapítása annak érdekében, hogy a megmaradt levélzetet a gyökérrendszer megfelelően táplálja, a fű vonzó megjelenésű legyen, és biztosított legyen a gyep erősödése, sűrűvé és robusztussá válása.


9. Brief Statement of Grounds
1. Az anyagok és az európai szabványok terén az elfogadásuk óta elért technológiai és tudományos fejlődésnek köszönhetően a görög műszaki leírások (HTS) naprakésszé tétele, azaz az ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 sorozat aktualizálása azonnali prioritást élvez.
2. Görögország köteles megfelelni az OECD 1. eszköztárában – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials. p. 328, No 12-15) (OECD versenyhatás-értékelési felülvizsgálat, Görögország/Ágazat: Építőanyagok, 328. o, 12–15. pont) – foglalt ajánlásoknak.
3. E görög műszaki leírások szövege a meglévő műszaki leírások és az építőipari közbeszerzések során alkalmazott, az ajánlattételhez szükséges műszaki, illetve különleges dokumentáció fontos minőségbeli javításának minősül.
4. E szövegek eredményeképpen megvalósul a görög műszaki leírások harmonizációja az alkalmazandó nemzetközi és európai szabványokkal, és a szövegek megkönnyítik az európai egységes piac célkitűzésének megvalósítását az építőipar területén.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozások az alapszövegekre: Az ELOT műszaki leírások 1501 XXXX:2009 sorozathoz tartozó görög műszaki leírások (HTS).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

NINCS – A tervezetnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification