Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-03-00 Application of fertilizers

Notification Number: 2021/811/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 04381
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0811/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104381.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0811 GR LT 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0811/GR - B00


5. Title
Septyniasdešimt dviejų (72) Graikijos techninių specifikacijų (HTS), kurių taikymas yra privalomas atliekant visus viešuosius darbus ir tyrimus, patvirtinimas.
ELOT TS 1501–10–06–03–00 Trąšų naudojimas


6. Products Concerned
Viešieji darbai ir tyrimai, Trąšų naudojimas


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Septyniasdešimt dviejų (72) Graikijos techninių specifikacijų (HTS), kurių taikymas yra privalomas atliekant visus viešuosius darbus ir tyrimus, patvirtinimas.

ELOT TS 1501–10–06–03–00 Trąšų naudojimas

Šios techninės specifikacijos tikslas – nustatyti trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių naudojimo visų rūšių augalams auginti reikalavimus.
Šioje specifikacijoje nurodomos jau pasodintai augalų medžiagai skirtos (priežiūros ir augimo trąšos), o pradinio tręšimo prieš sodinimą arba tręšimo sodinant instrukcijos (pagrindinės trąšos) yra įtrauktos į atitinkamą ELOT TS.


9. Brief Statement of Grounds
1. Dėl techninės ir mokslinės pažangos, kuri įvyko medžiagų ir Europos standartų srityse nuo tada, kai jie buvo priimti, ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 serijos Graikijos techninių specifikacijų (HTS) naujinimas laikomas didžiausiu prioritetu.
2. Graikija privalo laikytis EBPO 1-ojo priemonių rinkinio „TOOLKIT I“ (EBPO konkurencijos vertinimo apžvalgos, Graikija / sektorius: Statybinės medžiagos. p. 328, Nr. 12–15),
3. Šių Graikijos techninių specifikacijų tekstai kokybiniu požiūriu gerokai patobulina esamas technines specifikacijas ir technines ar specialiąsias pirkimo specifikacijas, šiuo metu taikomas statybos darbų viešiesiems pirkimams.
4. Šie tekstai padeda suderinti Graikijos technines specifikacijas su taikomais tarptautiniais ir Europos standartais bei palengvina kurti bendrą statybos darbų Europos rinką.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuorodos į pagrindinius tekstus: Graikijos techninės specifikacijos (GTS), ELOT techninių specifikacijų 1501 ΧΧΧΧ:2009 serija.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nr.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nr.


14. Fiscal measures
Nr.


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelio poveikio tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification