Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-03-00 Application of fertilizers

Notification Number: 2021/811/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 04381
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0811/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104381.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0811 GR CS 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0811/GR - B00


5. Title
Schválení sedmdesáti dvou (72) řeckých technických specifikací (HTS), jejichž použití je povinné při veškerých veřejných pracích a studiích.
ELOT TS 1501-10-06-03-00 Použití hnojiv


6. Products Concerned
Veřejné práce a studie, Použití hnojiv


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Schválení sedmdesáti dvou (72) řeckých technických specifikací (HTS), jejichž použití je povinné při veškerých veřejných pracích a studiích

ELOT TS 1501-10-06-03-00 Použití hnojiv

Účelem této technické specifikace je stanovit požadavky na používání hnojiv a pomocných půdních látek pro růst všech typů rostlin.
Tato specifikace se vztahuje na již zavedená hnojiva na rostlinném materiálu (udržovací a růstová hnojiva), zatímco pokyny pro počáteční hnojení před instalací nebo během instalace (základní hnojiva) jsou obsaženy v příslušných ELOT TS


9. Brief Statement of Grounds
1. Aktualizace řeckých technických specifikací (HTS), série ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 představuje bezprostřední prioritu vzhledem k technologickému a vědeckému pokroku, k němuž došlo v oblastech materiálů a v rámci evropských norem od jejich přijetí.
2. Řecko je povinno se řídit doporučeními prvního souboru nástrojů OECD – TOOLKIT I (Přezkumy hodnocení hospodářské soutěže OECD, Řecko/odvětví: Stavební materiály, s. 328, č. 12-15),
3. Texty těchto řeckých technických specifikací představují důležité vylepšení kvality stávajících technických specifikací a technických nebo zvláštních zadávacích specifikací, které jsou používány při zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví.
4. Tyto texty vedou k harmonizaci řeckých technických specifikací s platnými mezinárodními a evropskými normami a usnadňují cíl jednotného evropského trhu v oblasti stavebních prací.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základní texty: Řecké technické specifikace (HTS) v rámci řady technických specifikací ΕLOT 1501 ΧΧΧΧ:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

NE – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne – Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification