Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-02-02 Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants

Notification Number: 2021/810/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 04378
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0810/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104378.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0810 GR PL 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0810/GR - B00


5. Title
Zatwierdzenie siedemdziesięciu dwóch (72) greckich specyfikacji technicznych, których stosowanie jest obowiązkowe we wszystkich robotach i badaniach publicznych.
ELOT TS 1501-10-06-02-02 Podlewanie trawników, roślin okrywowych na ziemi i na zboczach


6. Products Concerned
Roboty i badania publiczne, podlewanie trawników, roślin okrywowych na ziemi i na zboczach


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Zatwierdzenie siedemdziesięciu dwóch (72) greckich specyfikacji technicznych, których stosowanie jest obowiązkowe we wszystkich robotach i badaniach publicznych

ELOT TS 1501-10-06-02-02 Podlewanie trawników, roślin okrywowych na ziemi i na zboczach

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest określenie wymogów dotyczących nawadniania trawników oraz roślin okrywowych na ziemi i na zboczach w celu zapewnienia ich przetrwania i wzrostu.


9. Brief Statement of Grounds
1. Aktualizacja greckich specyfikacji technicznych, seria ΕLOT TS 1501 XXXX:2009, jest pilnym priorytetem, ze względu na postęp technologiczny i naukowy dokonany w dziedzinie materiałów i norm europejskich od czasu ich przyjęcia.
2. Grecja jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń pierwszego zestawu narzędzi OECD – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews – przeglądy oceny konkurencji OECD, Grecja/sektor: Materiały budowlane, s. 328, nr 12–15).
3. Teksty tych greckich specyfikacji technicznych oznaczają istotną poprawę jakości względem istniejących specyfikacji technicznych oraz specyfikacji technicznych lub specjalnych stosowanych obecnie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.
4. Teksty te prowadzą do harmonizacji greckich specyfikacji technicznych z obowiązującymi normami międzynarodowymi i europejskimi oraz ułatwiają osiągnięcie celu jednolitego europejskiego rynku w dziedzinie robót budowlanych.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: greckie specyfikacje techniczne ELOT serii 1501 XXXX:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification