Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-02-02 Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants

Notification Number: 2021/810/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 04378
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0810/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104378.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0810 GR LV 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0810/GR - B00


5. Title
Septiņdesmit divu (72) Grieķijas tehnisko specifikāciju (GTS) pieņemšana, kas obligāti piemērojamas visos publiskajos būvdarbos un pētījumos.
ELOT TS 1501-10-06-02-02 “Zāliena, zemes seguma augu un nogāžu seguma augu apūdeņošana”


6. Products Concerned
Publiskie būvdarbi un pētījumi, zāliena, zemes seguma augu un nogāžu seguma augu apūdeņošana


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Septiņdesmit divu (72) Grieķijas tehnisko specifikāciju (GTS) pieņemšana, kas obligāti piemērojamas visus publiskajos būvdarbos un pētījumos.

ELOT TS 1501-10-06-02-02 “Zāliena, zemes seguma augu un nogāžu seguma augu apūdeņošana”

Šīs tehniskās specifikācijas mērķis ir noteikt prasības atiecībā uz zāliena, zemes seguma augu un nogāžu seguma augu apūdeņošanu, lai tie varētu izdzīvot un augt.


9. Brief Statement of Grounds
1. Grieķijas tehnisko specifikāciju (GTS) sērijas ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 atjaunināšana ir neatliekama prioritāte, ņemot vērā kopš tās pieņemšanas notikušo tehnisko un zinātnisko attīstību materiālu un ES standartu jomās.
2. Grieķijai ir pienākums ievērot ESAO 1. rīkkopas ieteikumus — TOOLKIT I (ESAO konkurences novērtējuma pārskati, Grieķija/nozare: būvmateriāli, 328. lpp., Nr. 12–15),
3. Šo Grieķijas tehnisko specifikāciju teksti būtiski uzlabo pašlaik būvdarbu publiskajos iepirkumos izmantoto esošo tehnisko specifikāciju un tehnisko vai īpašo konkursa specifikāciju kvalitāti.
4. Šo dokumentu rezultātā Grieķijas tehniskās specifikācijas tiek saskaņotas ar piemērojamajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem un tiek veicināts mērķis izveidot vienotu Eiropas tirgu būvdarbu jomā.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: Grieķijas tehniskās specifikācijas (GTS) ELOT tehnisko specifikāciju sērijā 1501 XXXX:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification