Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-05-06-00 Planting of indoor plants

Notification Number: 2021/805/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 04363
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0805/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104363.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0805 GR FI 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0805/GR - B00


5. Title
Kaikissa julkisissa töissä ja tutkimuksissa pakollisesti sovellettavien seitsemänkymmenenkahden (72) kreikkalaisen teknisen eritelmän (HTS) hyväksyminen.
ELOT TS 1501–10–05–06–00 Huonekasvien istutus


6. Products Concerned
Julkiset työt ja tutkimukset, huonekasvien istutus


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kaikissa julkisissa töissä ja tutkimuksissa pakollisesti sovellettavien seitsemänkymmenenkahden (72) kreikkalaisen teknisen eritelmän (HTS) hyväksyminen

ELOT TS 1501–10–05–06–00 Huonekasvien istutus

Tämän teknisen eritelmän tarkoituksena on vahvistaa vaatimukset huonekasvien istuttamiselle ja viljelylle, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman hyvät edellytykset niiden säilymiselle ja kasvulle. Sisätiloiksi luetaan talot, kaupat, toimistot, julkisten rakennusten katetut alueet, jne.


9. Brief Statement of Grounds
1. ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 -sarjaan kuuluvien kreikkalaisten teknisten eritelmien (HTS) ajantasaistaminen on ensisijaisen tärkeää niiden teknisten ja tieteellisten kehityssuuntausten vuoksi, joita on tapahtunut erityisesti materiaalien ja eurooppalaisten standardien aloilla eritelmien hyväksymisen jälkeen.
2. Kreikan on noudatettava Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ohjeiston I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, s. 328, nrot 12–15) suosituksia.
3. Näiden kreikkalaisten teknisten eritelmien tekstit ovat tärkeä laadullinen parannus rakennusalan julkisissa hankinnoissa tällä hetkellä käytössä oleviin nykyisiin teknisiin eritelmiin ja teknisiin tai erityisiin tarjouseritelmiin.
4. Näiden tekstien myötä kreikkalaiset tekniset eritelmät yhdenmukaistetaan sovellettavien kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien kanssa ja mahdollistetaan eurooppalaisia sisämarkkinoita koskevan tavoitteen saavuttaminen myös rakennusalalla.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: kreikkalaiset tekniset eritelmät (HTS), ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 -sarja.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification