Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-05-06-00 Planting of indoor plants

Notification Number: 2021/805/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 04363
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0805/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104363.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0805 GR ET 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0805/GR - B00


5. Title
Seitsmekümne kahe (72) sellise Kreeka tehnilise kirjelduse (HTS) heakskiitmine, mille rakendamine on kõigi riiklike ehitustööde ja uuringute puhul kohustuslik.
ELOT TS 1501-10-05-06-00 Siseruumide taimede istutamine


6. Products Concerned
Avalikud tööd ja uuringud, siseruumide taimede istutamine


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Seitsmekümne kahe (72) sellise Kreeka tehnilise kirjelduse (HTS) heakskiitmine, mille rakendamine on kõigi riiklike ehitustööde ja uuringute puhul kohustuslik

ELOT TS 1501-10-05-06-00 Siseruumide taimede istutamine

Käesoleva tehnilise kirjelduse eesmärk on sätestada siseruumides asuvate taimede paigaldamise ja kasvatamise nõuded, et tagada nende säilimiseks ja kasvuks parimad võimalikud tingimused. Siseruumideks on majad, kauplused, kontorid, avalike hoonete kaetud alad jne.


9. Brief Statement of Grounds
1. Kreeka tehniliste kirjelduste (HTS) ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009 seeria ajakohastamine on nüüdseks alates nende vastuvõtmisest materjalide ja Euroopa standardite valdkonnas toimunud tehniliste ja teaduslike edasiminekute tõttu esmatähtis.
2. Kreeka on kohustatud järgima OECD 1. töövahendi TOOLKIT I soovitusi (OECD konkurentsihinnangud, Kreeka/valdkond: ehitusmaterjalid, lk 328, nr 12–15),
3. Nende Kreeka tehniliste kirjelduste tekstid on olemasolevate tehniliste kirjelduste ja ehituse valdkonna riigihangetes kasutatavate tehniliste kirjelduste või hangete eritingimuste kvaliteedi mõistes oluline ülendus.
4. Nende tekstide tulemusel ühtlustatakse Kreeka tehnilisi kirjeldusi kohalduvate rahvusvaheliste ja Euroopa standarditega ning hõlbustatakse ehituse valdkonnas ühtse Euroopa turu eesmärgi saavutamist.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktid: Kreeka tehnilised kirjeldused (HTS) ELOT TS 1501 XXXX:2009 seerias.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification