Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-05-06-00 Planting of indoor plants

Notification Number: 2021/805/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 04363
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0805/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104363.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0805 GR DA 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0805/GR - B00


5. Title
Godkendelse af tooghalvfjerds (72) græske tekniske specifikationer (HTS), hvis anvendelse er obligatorisk i alle offentlige bygge- og anlægsarbejder samt undersøgelser.
ELOT TS 1501-10-05-06-00 Plantning af indendørs planter


6. Products Concerned
Offentlige arbejder og undersøgelser, Plantning af indendørs planter


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Godkendelse af tooghalvfjerds (72) græske tekniske specifikationer (HTS), hvis anvendelse er obligatorisk i alle offentlige bygge- og anlægsarbejder samt undersøgelser

ELOT TS 1501-10-05-06-00 Plantning af indendørs planter

Formålet med denne tekniske specifikation er at fastsætte kravene til installation og dyrkning af indendørs planter for at sikre de bedst mulige betingelser for deres overlevelse og vækst. Indendørs områder er huse, butikker, kontorer, offentlige bygningers overdækkede arealer osv.


9. Brief Statement of Grounds
1. Opdateringen af de græske tekniske specifikationer (HTS), ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009-serien, har højeste prioritet grundet de tekniske og videnskabelige fremskridt, der er sket inden for materialer og europæiske standarder, siden de blev vedtaget.
2. Grækenland er forpligtet til at efterleve anbefalingerne i OECD's første værktøjskasse — TOOLKIT I (OECD's gennemgang af konkurrencevurderinger, Grækenland/sektor: byggematerialer, s. 328, nr. 12-15).
3. Teksterne til disse græske tekniske specifikationer udgør en væsentlig kvalitetsforbedring af de eksisterende tekniske specifikationer og tekniske eller særlige udbudsspecifikationer, der i øjeblikket anvendes i forbindelse med offentlige indkøb af bygge- og anlægsarbejder.
4. Disse tekster fører til harmonisering af Grækenlands tekniske specifikationer med de gældende internationale og europæiske standarder og fremmer målet om et indre europæisk marked for bygge- og anlægsarbejder.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger til basistekster: Græske tekniske specifikationer (HTS) i ELOT TS 1501 XXXX:2009-serien.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar indvirkning på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er hverken en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification