Notification Detail

Decree amending Decree No 92-307 as amended on 31 March 1992 implementing Article L. 412-1 of the Consumer Code as regards beers

Notification Number: 2021/723/F (France )
Date received: 16/11/2021
End of Standstill: 17/02/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 04062
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0723/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104062.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0723 F SV 16-11-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Sous-Direction 4 Marchés agroalimentaires
59, boulevard Vincent Auriol
75703 Paris CEDEX 13
sous-direction-4@dgccrf.finances.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0723/F - C50A


5. Title
Dekret om ändring av dekret nr 92–307 i dess lydelse av den 31 mars 1992 om genomförande av artikel L. 412–1 i konsumentlagen vad gäller öl


6. Products Concerned
Märkning av öl.


7. Notification Under Another Act
- direktiv 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel


8. Main Content
Det förslag till dekret som är föremål för denna anmälan gör det obligatoriskt att ange bryggeriets namn och adressen till bryggeriet på märkningen av öl som produceras i Frankrike eller för franska aktörers räkning.

Om operatören inte är bryggeriet blir det också obligatoriskt att ange operatörens namn och adress.


9. Brief Statement of Grounds
Syftet är att ge konsumenterna systematisk information om ölens bryggeriplats i ett sammanhang där utvecklingen av regionala bryggerier är kopplad till en önskan att konsumera lokala produkter. Under 2019 visade Bio Agency att 54 % av konsumenterna som ändrade sina inköpsvanor gynnade lokala produkter och att 84 % av befolkningen uppmärksammade var de produkter de köper kommer ifrån https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-Baromètre_Agence-Bio_Spirit-Insight-Edition-2020.pdf. Vissa aktörer har dock tredje part som brygger öl vars märkning hänvisar till ett lokalt ursprung. Uppgiften om aktörens namn och adress (som enligt INCO inte är produktens ursprung) kan då vilseleda konsumenten eftersom ölet faktiskt produceras hundratals kilometer bort. För att säkerställa att konsumenten får korrekt information bör det föreskrivas att den faktiska bryggeriplatsen ska anges på ett systematiskt sätt.
Artikel 39 i INCO följs också. Det har bevisats att kvaliteten på ölen är beroende av produktionsregionen på grund av effekterna av kvaliteten på det lokala vatten som används. Dessutom anses vatten vara den primära ingrediensen i öl enligt artikel 26 i INCO-förordningen. Bryggerierna blir också allt mer krävande när det gäller ursprunget för andra råvaror. Produktionsområdet har därför en verklig inverkan på produktens kvalitet och därmed på konsumentens val.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning till grundläggande text(er): — Artikel 13 i lag nr 2021–1357 som syftar till att skydda jordbrukarnas ersättning


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
OTC-aspekt

NEJ – Förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

NEJ – Förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

Nej – utkastet utgör inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


en
  Beoir on 31-12-2021
Click to expand

This contribution is on behalf of Beoir, the beer consumers' organisation for Ireland, which is a constituent member of the European Beer Consumers Union.

The question of provenance is one of utmost important to Beoir members. As stated in the notification, consumers of beers often make purchase decisions based on what they believe the provenance of the beer to be, whether it's to support local industry or because of another place-based affinity with the beer. Although EU Regulation 1169/2011 includes a ban on "misleading" statements on provenance, this has proven too vaguely worded to be useful in protecting the consumers' rights, and unhelpful and misleading statements of provenance on beer labels and in marketing remains unfortunately commonplace.

The proposal set out here, ie to ensure that the location of production is stated on the product, we believe, is the best way to ensure the consumers' right to accurate product information is upheld. Beoir therefore fully supports the French proposal on the grounds given and furthermore would like it to see it adopted by all member states.