Notification Detail

Draft Order approving various technical standards and distinguishing identifiers for artisanal food products

Notification Number: 2021/603/E (Spain )
Date received: 17/09/2021
End of Standstill: 20/12/2021

Issue of comments by: Commission
de en es fr
de en es fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 03416
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0603/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103416.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0603 E PL 17-09-2021 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria
Consellería del Medio Rural
Xunta de Galicia
Avda do Camiño Francés, nº 10, bajo. 15781-Santiago de Compostela
Teléfono: 0034 881997279
Correo electrónico: agacal@xunta.gal


4. Notification Number
2021/0603/E - C50A


5. Title
Projekt zarządzenia zatwierdzającego różne normy techniczne i rozróżniającego identyfikatory dla tradycyjnych produktów spożywczych


6. Products Concerned
Produkty spożywcze uzyskane zgodnie z pewnymi wymaganiami z surowców pochodzących z rolnictwa, zwierząt gospodarskich, rybołówstwa, skorupiaków i akwakultury.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ustawa 2/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie promowania i obrony galicyjskiej jakości żywności (notyfikowana powyżej) stanowi obecne ramy prawne dla tradycyjnych produktów spożywczych w Galicji, zgodnie z jej drugim przepisem końcowym. Trzeci rozdział trzeciego tytułu tej ustawy jest poświęcony uchwaleniu początkowej regulacji tej działalności kosztem dalszego rozwoju regulacji.
Zmiana ta została przeprowadzona za pomocą dekretu 174/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. regulującego tradycyjne produkty spożywcze, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Galicji w dniu 10 lutego 2020 r. (również uprzednio zgłoszonym).
Zarówno ustawa 2/2005 z dnia 18 lutego 2005 r., jak i dekret 174/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. stanowią, że wyroby tradycyjne muszą być wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w normie technicznej, która dla każdego produktu lub grupy produktów musi zostać zatwierdzona w drodze rozporządzenia.
Ponadto zgodnie z przepisami trzeciego przepisu końcowego dekretu 174/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zawarte w nim prognozy dotyczące działalności związanej z wytwarzaniem tradycyjnej żywności przyniosą skutki w momencie, gdy normy techniczne dla każdego produktu lub grupy produktów zostaną zatwierdzane i opublikowane. Konieczne jest zatem przyjęcie pierwszego zestawu norm technicznych dla tradycyjnych produktów spożywczych, które umożliwią przedsiębiorstwom prowadzącym jedną z działalności objętych tymi normami technicznymi rozpoczęcie rejestracji w rejestrze tradycyjnych produktów spożywczych. Niniejszy projekt rozporządzenia zawiera 14 norm technicznych odpowiadających następującym produktom lub grupom produktów:
— Ser
— Jogurt
— Requeixo
— Lody
— Produkty mięsne
— Cydr
— Piwo
— Przetwory warzywne
— Produkty suszone pochodzenia roślinnego
— Miód
— Słodycze, ciastka
— Czekolada i wyroby z kakao
— -Produkty roślinne do sporządzania naparu do stosowania w żywności oraz jako przyprawa do stosowania w żywności
— Oliwa z oliwek
Co więcej, wprowadzanie do obrotu tradycyjnych produktów spożywczych wytwarzanych przez te przedsiębiorstwa wymaga również zatwierdzenia etykiet, które umożliwią konsumentom ich identyfikację. Dlatego celem niniejszego projektu zarządzenia jest zatwierdzenie tych etykiet.


9. Brief Statement of Grounds
Zatwierdzenie pierwszego zestawu norm technicznych i logo identyfikujących tradycyjne produkty spożywcze, ma na celu wdrożenie znaku jakości, który zapewni co następuje:
— promowanie i ochronę małych przedsiębiorstw wytwarzających tradycyjne produkty spożywcze wysokiej jakości;
— różnorodność gospodarstw rolnych z ekonomicznego punktu widzenia i zwiększenie wartości dodanej lokalnych produktów w celu poprawy dochodów i stabilizacji ludności wiejskiej, zwłaszcza na obszarach górskich i przybrzeżnych;
— wsparcie dla tradycyjnych metod przetwarzania opartych na dobrych praktykach rzemieślniczych i opracowanie szeregu zróżnicowanych wysokiej jakości produktów;
— krótkie kanały dystrybucji umożliwiające bezpośredni kontakt między producentami a konsumentami;
— większą widoczność i aktywny udział kobiet we wszystkich aspektach działalności związanej z produkcją tradycyjnej żywności.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: 1) Ustawa 2/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie promowania i obrony galicyjskiej jakości żywności (BOE nr 93 z dnia 19 kwietnia 2005 r.)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-6225-consolidado.pdf
2) Dekret 174/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. regulujący tradycyjne produkty
spożywcze (DOG nr 27 z dnia 10 lutego 2020 r.).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioG0426-300120-0002_es.pdf
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszego powiadomienia: 2003/0347/E 2018/0167/E


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

NIE – projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

NIE – projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

NiE – projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification