Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 03362
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D SL 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Odlok o spremembi zakonodaje v zvezi s patenti in drugih odlokov o pravicah intelektualne lastnine


6. Products Concerned
Namen spremembe Odloka o elektronskih pravnih poslih z nemškim uradom za patente in znamke (ERVDPMAV), ki je predvidena v členu 2, je omogočiti, da se mednarodne prijave prek zbirke nemškega urada za patente in znamke (DPMA) predložijo tudi v obliki elektronskih komunikacij brez podpisa. Poleg tega je možnost vložitve mednarodnih prijav prek elektronskega sistema arhiviranja Evropskega patentnega urada (EPO) oblikovana tako, da je tehnološko nevtralna, pri čemer se pojasnjuje, da se lahko mednarodne prijave vložijo tudi pri DPMA z uporabo elektronskih zbirk podatkov Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), namenjenih za take prijave. Predvideni novi drugi stavek oddelka 3(3) ERVDPMAV določa, da mora biti elektronski podpis poleg osnovnega potrdila preverljiv tudi prek DPMA ali organ, ki ga pooblasti DPMA.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
V skladu s sedanjim oddelkom 3 ERVDPMAV se lahko prijave vložijo prek elektronske sprejemne enote DPMA ali prek elektronske zbirke EPO. Namen predvidenega novega oddelka 2(1)(3) ERVDPMAV je omogočiti, da se mednarodne prijave v prihodnosti predložijo prek elektronskega arhivskega sistema pri DPMA tudi v obliki elektronskih komunikacij brez podpisa. Predložitev brez podpisa bo potekala prek spletne platforme DPMAdirektWeb. Obveznost uporabe tega vhodnega kanala izhaja iz oddelka 3(1) ERVDPMAV, v skladu s katerim se dokumenti predložijo izključno elektronski sprejemni enoti nemškega urada za patente in znamke (DPMA) z uporabo programske opreme za dostop in prenos, ki jo zagotavlja DPMA (ali epolinska programska oprema Evropskega patentnega urada v skladu z odstavkom 4). Namen drugega stavka oddelka 3(3) ERVDPMAV je določiti, da mora DPMA ali organ, ki ga pooblasti, preveriti ne le osnovni certifikat, ampak tudi elektronski podpis. Oddelek 3(4) ERVDPMAV mora biti oblikovan tako, da je tehnološko nevtralen, saj je bila programska oprema za vlaganje epoline EPO preimenovana v eOLF in bo srednjeročno nadomeščena z dvema novima spletnima kanaloma. Namen novega prvega stavka oddelka 3(5) ERVDPMAV je tudi pojasniti, da se lahko mednarodne prijave vložijo tudi pri DPMA z uporabo elektronskih zbirk WIPO, namenjenih za te prijave.


9. Brief Statement of Grounds
Namen sprememb ERVDPMAV je zagotoviti dodatne možnosti, da DPMA prejema elektronske dokumente brez podpisa, ki presegajo tiste, ki so trenutno na voljo. Predlagana nova pravila ERVDPMAV zlasti poenostavljajo mednarodne patentne prijave za DPMA z omogočanjem elektronske komunikacije brez podpisa in omogočanjem mednarodnih prijav pri DPMA tudi prek za to namenjenih elektronskih zbirk WIPO. Zato se pričakuje, da se bodo procesni postopki v DPMA izboljšali, kar bo privedlo do upravne racionalizacije. Zelo verjetno je, da se bodo stroški, povezani s skeniranjem dokumentov, ki so bili predloženi v tiskani obliki, dolgoročno zmanjšali. Namen preverjanja elektronskega podpisa v skladu z novim drugim stavkom oddelka 3(3) ERVDPMAV je zagotoviti popolno varnostno jamstvo za prosilce in DPMA, tako da se v prihodnosti zagotovi tudi, da podpisani podatki niso ponarejeni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklicevanje na osnovna besedila: ERVDPMAV je na voljo v elektronski obliki na:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Osnovna besedila so bila predložena kot del prejšnje priglasitve: 2018/398/D: 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
V zvezi s tem se bralec sklicuje na pripombe iz osnutka Odloka o „stroških skladnosti“; glej strani 10 do 12 osnutka odloka.


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini (TOT)

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SFS)

Ne – osnutek ni sanitarni niti fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification