Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 03362
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D RO 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Ordonanța de modificare a legislației privind brevetele și a altor ordonanțe privind drepturile de proprietate intelectuală


6. Products Concerned
Modificarea Ordonanței privind tranzacțiile juridice electronice cu Oficiul german pentru brevete și mărci (ERVDPMAV), prevăzută la articolul 2, urmărește să permită depunerea cererilor internaționale prin intermediul sistemului de evidență al Oficiului german pentru brevete și mărci (DPMA), de asemenea, sub formă de comunicații electronice fără semnătură. În plus, opțiunea de a depune cereri internaționale prin intermediul sistemului de evidență electronică al Oficiului European de Brevete (OEB) este formulată astfel încât să fie neutră din punct de vedere tehnologic și se clarifică faptul că cererile internaționale pot fi, de asemenea, depuse la DPMA prin intermediul sistemelor de evidență electronică ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) destinate unor astfel de aplicații. Noul articol 3 alineatul (3) a doua teză din ERVDPMAV avut în vedere prevede că, pe lângă certificatul de bază, semnătura electronică trebuie să poată fi verificată de DPMA sau de un organism mandatat de DPMA.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
În conformitate cu actualul articol 3 din ERVDPMAV, cererile pot fi depuse fie prin intermediul unității de recepție electronică a DPMA, fie prin intermediul sistemului electronic de evidență al OEB. Noul articol 2 alineatul (1) punctul 3 din ERVDPMAV avut în vedere este menit să permită în viitor depunerea cererilor internaționale prin intermediul sistemului electronic de evidență al DPMA și sub formă de comunicații electronice fără semnătură. Depunerea fără semnătură va avea loc prin intermediul platformei de depunere DPMAdirektWeb. Obligația de a utiliza acest canal de intrare rezultă din articolul 3 alineatul (1) din ERVDPMAV, potrivit căruia documentele trebuie transmise exclusiv unității de recepție electronică a Oficiului german pentru brevete și mărci (DPMA), utilizând software-ul de acces și de transmisie furnizat de DPMA [sau software-ul epoline al Oficiului European de Brevete în temeiul alineatului (4)]. Articolul 3 alineatul (3) a doua teză din ERVDPMAV urmărește să prevadă că nu numai certificatul de bază, ci și semnătura electronică trebuie să fie verificabile de către DPMA sau de către un organism mandatat de aceasta. Articolul 3(4) ERVDPMAV trebuie formulat astfel încât să fie neutru din punct de vedere tehnologic, deoarece software-ul de depunere epoline al EPO a fost redenumit eOLF și va fi înlocuit pe termen mediu cu două noi canale de aplicații bazate pe web. Noul articol 3 alineatul (5) prima teză din ERVDPMAV urmărește, de asemenea, să precizeze, cu titlu de clarificare, că cererile internaționale pot fi depuse și la DPMA prin intermediul sistemelor de evidență electronică ale OMPI destinate acestor aplicații.


9. Brief Statement of Grounds
Modificările aduse ERVDPMAV sunt menite să ofere opțiuni suplimentare pentru ca DPMA să primească documente electronice fără semnătură care să le depășească pe cele disponibile în prezent. Noile norme propuse ale ERVDPMAV simplifică în special cererile de brevete internaționale adresate DPMA, permițând comunicarea electronică fără semnătură și permițând depunerea de cereri internaționale către DPMA și prin intermediul sistemelor de evidență electronică ale OMPI destinate acestui scop. Prin urmare, se preconizează că procesele procedurale din cadrul DPMA se vor îmbunătăți, ceea ce va duce la raționalizarea administrativă. Este foarte probabil ca costurile asociate scanării documentelor care au fost depuse pe suport de hârtie să scadă pe termen lung. Verificarea semnăturii electronice în conformitate cu noul articol 3 alineatul (3) a doua teză ERVDPMAV servește la furnizarea unei garanții complete de securitate pentru solicitanți și DPMA, asigurându-se, de asemenea, în viitor, că datele semnate nu sunt falsificate.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere la textele de bază: ERVDPMAV este disponibil în format electronic la adresa:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2018/398/D: 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Cititorul este menționat în acest sens la observațiile din proiectul de ordonanță privind „Costurile de conformitate”; a se vedea paginile 10-12 din proiectul de ordonanță.


16. TBT and SPS aspects
Acordul BTC

Nu – proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Acordul SPS

Nu – proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification