Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 03362
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D MT 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Ordinanza li temenda l-leġiżlazzjoni relatata mal-privattivi u ordinanzi oħra li jikkonċernaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali


6. Products Concerned
L-emenda għall-Ordinanza dwar it-Tranżazzjonijiet Legali Elettroniċi mal-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u t-Trademarks (ERVDPMAV), prevista mill-Artikolu 2, għandha l-għan li tippermetti li l-applikazzjonijiet internazzjonali permezz tas-sistema ta’ arkivjar tal-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u t-Trademarks (DPMA) jiġu ppreżentati wkoll fil-forma ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi mingħajr firma. Barra minn hekk, l-għażla li jsiru applikazzjonijiet internazzjonali permezz tas-sistema ta’ arkivjar elettroniku tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) qed tiġi fformulata b’tali mod li tkun teknoloġikament newtrali u qed jiġi ċċarat li l-applikazzjonijiet internazzjonali jistgħu jiġu ppreżentati wkoll lid-DPMA bl-użu tas-sistemi ta’ arkivjar elettroniku tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) maħsuba għal tali applikazzjonijiet. It-tieni sentenza il-ġdida prevista tal-§ 3(3) tal-ERVDPMAV tistipula li, minbarra ċ-ċertifikat sottostanti, il-firma elettronika trid tkun verifikabbli mid-DPMA jew minn korp ikkummissjonat mid-DPMA.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Skont il-§ 3 attwali tal-ERVDPMAV, l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi jew permezz tal-unità elettronika li tirċievi tad-DPMA jew bl-użu tas-sistema elettronika ta’ arkivjar tal-UEP. Il-§ 2(1)(3) il-ġdid previst tal-ERVDPMAV huwa maħsub biex jippermetti li l-applikazzjonijiet internazzjonali jiġu sottomessi permezz tas-sistema ta’ arkivjar elettroniku fid-DPMA wkoll fil-forma ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi mingħajr firma fil-futur. Is-sottomissjoni mingħajr firma għandha ssir permezz tal-pjattaforma tal-preżentazzjoni tad-DPMAdirektWeb. L-obbligu li jintuża dan il-mezz ta’ input huwa li jirriżulta mill-§ 3(1) tal-ERVDPMAV, li skontu d-dokumenti għandhom jiġu ppreżentati esklussivament lill-unità elettronika li tirċievi tal-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u t-Trademarks (DPMA), bl-użu tas-softwer ta’ aċċess u t-trażmissjoni pprovduti mid-DPMA (jew is-softwer epoline tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi skont il-paragrafu (4)). It-tieni sentenza tal-§ 3(3) tal-ERVDPMAV hija maħsuba biex tipprovdi li mhux biss iċ-ċertifikat sottostanti iżda wkoll il-firma elettronika għandhom ikunu verifikabbli mid-DPMA jew minn korp ikkummissjonat minnha. Il-§ 3(4) tal-ERVDPMAV għandu jiġi fformulat sabiex ikun teknoloġikament newtrali, peress li s-softwer tal-arkivjar epoline tal-UEP ssemma’ mill-ġdid bħala eOLF u se jiġi sostitwit fit-terminu medju b’żewġ kanali ta’ applikazzjoni ġodda bbażati fuq il-web. L-ewwel sentenza l-ġdida tal-§ 3(5) tal-ERVDPMAV hija maħsuba wkoll biex tispeċifika, permezz ta’ kjarifika, li l-applikazzjonijiet internazzjonali jistgħu jiġu ppreżentati wkoll lid-DPMA bl-użu tas-sistemi ta’ arkivjar elettroniku tal-WIPO maħsuba għal dawn l-applikazzjonijiet.


9. Brief Statement of Grounds
L-emendi għall-ERVDPMAV huma maħsuba biex jipprovdu aktar għażliet għad-DPMA biex tirċievi dokumenti elettroniċi mingħajr firma li jmorru lil hinn minn dawk disponibbli bħalissa. Ir-regoli l-ġodda proposti tal-ERVDPMAV b’mod partikolari jissimplifikaw l-applikazzjonijiet tal-privattivi internazzjonali għad-DPMA billi jippermettu komunikazzjoni elettronika mingħajr firma u jippermettu applikazzjonijiet internazzjonali lid-DPMA anke permezz tas-sistemi ta’ arkivjar elettroniku tal-WIPO maħsuba għal dan. B’riżultat ta’ dan, il-proċessi proċedurali fid-DPMA huma mistennija li jitjiebu, u dan iwassal għal simplifikazzjoni amministrattiva. Huwa probabbli ħafna li l-ispejjeż assoċjati mal-iskennjar tad-dokumenti li ġew sottomessi f’kopja stampata se jonqsu fit-tul. Il-verifika tal-firma elettronika skont it-tieni sentenza l-ġdida tal-§ 3(3) tal-ERVDPMAV isservi biex tipprovdi garanzija ta’ sigurtà sħiħa għall-applikanti u d-DPMA billi tiżgura wkoll fil-futur li d-dejta ffirmata ma tiġix iffalsifikata.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testijiet bażiċi: L-ERVDPMAV hija disponibbli elettronikament fuq:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
It-testi bażiċi ġew sottomessi bħala parti minn notifika preċedenti: 2018/398/D: 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
F’dan ir-rigward, il-qarrej huwa riferut għall-kummenti fl-abbozz tal-Ordinanza dwar ‘L-ispejjeż tal-konformità’; ara l-paġni 10 sa 12 tal-abbozz tal-Ordinanza.


16. TBT and SPS aspects
Ftehim TBT

Le – L-abbozz ma għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Ftehim SPS

Le – L-abbozz la huwa miżura sanitarja u lanqas fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification