Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 03362
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D LT 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Potvarkis, kuriuo iš dalies keičiami su patentais susiję teisės aktai ir kiti potvarkiai dėl intelektinės nuosavybės teisių


6. Products Concerned
2 straipsnyje numatytu Potvarkio dėl elektroninių teisinių sandorių su Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba (ERVDPMAV) pakeitimu siekiama leisti tarptautines paraiškas per Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnybos (DPMA) paraiškų teikimo sistemą taip pat teikti elektroninio ryšio be parašo forma. Be to, galimybė teikti tarptautines paraiškas per Europos patentų tarnybos (EPT) elektroninę paraiškų teikimo sistemą suformuluota taip, kad ji būtų neutrali technologijų požiūriu, ir patikslinama, kad tarptautinės paraiškos taip pat gali būti teikiamos DPMA naudojant tokioms paraiškoms skirtas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) elektronines paraiškų teikimo sistemas. Numatomame naujame 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje ERVDPMAV nustatyta, kad, be pagrindinio sertifikato, elektroninį parašą turi patikrinti DPMA arba DPMA užsakyta įstaiga.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Pagal dabartinį ERVDPMAV 3 straipsnį paraiškos gali būti teikiamos per DPMA elektroninį priėmimo padalinį arba naudojant EPT elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Numatomas naujas ERVDPMAV 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas skirtas tam, kad ateityje tarptautines paraiškas būtų galima teikti per elektroninę paraiškų teikimo sistemą DPMA, taip pat ir parašo neturinčių elektroninių ryšių forma. Pateikimas be parašo vyks per DPMAdirektWeb paraiškų teikimo platformą. Pareiga naudotis šiuo įvesties kanalu kyla iš ERVDPMAV 3 straipsnio 1 dalies, pagal kurią dokumentai pateikiami tik Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnybos (DPMA) elektroninio priėmimo padaliniui, naudojant DPMA teikiamą prieigos ir perdavimo programinę įrangą (arba Europos patentų tarnybos epoline programinę įrangą pagal 4 dalį). ERVDPMAV 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta, kad DPMA arba jos įgaliota įstaiga turi patikrinti ne tik pagrindinį sertifikatą, bet ir elektroninį parašą. ERVDPMAV 3 straipsnio 4 dalis turi būti suformuluota taip, kad būtų neutrali technologijų požiūriu, nes EPO epoline rinkmenų programinė įranga buvo pervadinta į eOLF, o vidutinės trukmės laikotarpiu bus pakeista dviem naujais internetiniais taikomųjų programų kanalais. Nauju 3 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu ERVDPMAV taip pat siekiama patikslinti, kad tarptautinės paraiškos taip pat gali būti teikiamos DPMA naudojantis PINO elektroninėmis paraiškų teikimo sistemomis, skirtomis šioms paraiškoms.


9. Brief Statement of Grounds
ERVDPMAV pakeitimais siekiama suteikti daugiau galimybių DPMA gauti elektroninius dokumentus be parašo, kurie viršija šiuo metu turimus dokumentus. Siūlomomis naujomis ERVDPMAV taisyklėmis visų pirma supaprastinamos DPMA teikiamos tarptautinės patentų paraiškos, nes sudaromos sąlygos be parašo palaikyti elektroninį ryšį ir leidžiama teikti tarptautines paraiškas DPMA, taip pat per PINO šiam tikslui skirtas elektronines paraiškų teikimo sistemas. Todėl tikimasi, kad DPMA procedūriniai procesai pagerės, todėl bus racionalizuotas administravimas. Labai tikėtina, kad išlaidos, susijusios su popierine forma pateiktų dokumentų skenavimu, ilgainiui sumažės. Elektroninio parašo tikrinimas pagal naująjį 3 straipsnio 3 dalies antrą sakinį ERVDPMAV padeda užtikrinti visišką saugumą pareiškėjams ir DPMA, taip pat ateityje užtikrinant, kad pasirašyti duomenys nebūtų klastojami.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuoroda į pagrindinius tekstus: ERVDPMAV prieinama elektroniniu būdu:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Pagrindiniai tekstai buvo pateikti kaip ankstesnio pranešimo dalis: 2018/398/D ir 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Šiuo atžvilgiu skaitytojas remiasi potvarkio dėl „Reikalavimų laikymosi išlaidų“ projekte pateiktomis pastabomis; žr. potvarkio projekto 10–12 puslapius.


16. TBT and SPS aspects
Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių

Ne – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Susitarimas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification