Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 02979
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL SL 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Uredba ministra za zdravstveno oskrbo o označevanju logotipa izbire živil Nutri-Score in pogojev njegove uporabe (Uredba o označevanju logotipa izbire živil)


6. Products Concerned
Predmet te sheme se nanaša na označevanje živil.


7. Notification Under Another Act
- Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih.
- Direktiva 2000/13/ES o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil


8. Main Content
Shema označuje Nutri-Score kot logotip izbire živil. Nutri-Score je prostovoljni logotip izbire živil, ki potrošnikom pomaga pri nakupu znotraj skupine proizvodov. Nutri-Score se določi z dodeljevanjem točk za količine beljakovin, vlaknin, sadja, zelenjave, stročnic in oreškov v živilu. Od te ocene se odštejejo točke za energijsko vsebnost (kilokalorije), količina sladkorjev, nasičene maščobe in soli. Na podlagi skupne ocene izdelek prejme oceno A, B, C, D ali E (od zdravega do najmanj zdravega). Logotip Nutri-Score je treba uporabljati v skladu z mednarodnimi pogoji uporabe. Nizozemski prevod (ki je še v pripravi) bo objavljen na spletni strani, ki jo je treba še določiti. Živilska podjetja bi morala pri uporabi Nutri-Score logotip namestiti na sprednji del svojih živil. To potrošnikom pomaga, da na prvi pogled vidijo, kateri izdelek je bolj zdrava izbira.


9. Brief Statement of Grounds
Nizozemska namerava sprejeti logotip „Nutri-Score“, ki ga je razvila Santé Publice France in je registriran pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Neodvisne potrošniške raziskave so primerjale tri logotipe izbire živil, ki se trenutno uporabljajo v evropskih državah. Preučeno je bilo, v kolikšni meri ti logotipi pomagajo potrošnikom pri zdravi izbiri. Raziskava o potrošnikih kaže, da je mogoče potrošnike z Nutri-Score najbolje usmeriti k bolj zdravi izbiri. Na prodajnih policah lahko podobne izdelke enostavno in hitro primerjate: na prvi pogled lahko potrošniki vidijo, kateri izdelek je najbolj zdrava izbira. Zaradi tega je zdrava izbira enostavna izbira.
V Evropski uniji ni dovoljeno zavrniti blaga, ki se zakonito trži v eni in drugi državi članici, če blago ni v skladu z nacionalnimi predpisi te države članice. Države članice ne smejo prepovedati prodaje takega blaga na svojem ozemlju, če tako blago nudi enakovredno raven zaščite. To je načelo vzajemnega priznavanja, ki je bilo leta 2015 vključeno v člen 13d Zakona o blagu. Odstavek 1 tega člena vsebuje klavzulo o vzajemnem priznavanju blaga za ali v skladu z Zakonom o blagu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Številke ali naslovi osnovnih besedil: Uredba o živilih z zakonom o proizvodih (koncept o spremembi odloka v prilogi)
glej tudi https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Vidik tehničnih ovir v trgovini TOT

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov SFS

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.