Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 02979
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL SK 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Nariadenie ministra zdravotnej starostlivosti o označení Nutri-Score ako loga výberu potravín a o podmienkach jeho používania (nariadenie o označovaní logom výberu potravín)


6. Products Concerned
Predmetom tohto nariadenie je označovanie potravín.


7. Notification Under Another Act
– nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
– smernica 2000/13/ES týkajúca sa označovania, prezentácie a reklamy potravín


8. Main Content
V tomto nariadení sa označuje Nutri-Score ako logo výberu potravín. Nutri-Score je dobrovoľné logo výberu potravín, ktoré spotrebiteľom pomáha pri nákupe v rámci skupiny výrobkov, aby sa mohli rozhodovať pre zdravšiu voľbu. Nutri-Score sa stanovuje pridelením bodov pre množstvo bielkovín, vlákniny, ovocia, zeleniny, strukovín a orechov, ktoré potravina obsahuje. Z tohto skóre sa odpočítajú body za energetický obsah (kilokalórie), množstvo cukrov, nasýtených tukov a soli. Na základe celkového skóre dostane produkt hodnotenie A, B, C, D alebo E (od zdravého po najmenej zdravé). Logo Nutri-Score sa musí používať v súlade s medzinárodnými podmienkami používania. Holandský preklad (ktorý sa ešte pripravuje) bude zverejnený na webovom sídle, ktoré sa určí. Ak potravinárske podniky používajú logo Nutri-Score, mali by ho umiestniť na prednú časť svojich potravín. Vďaka tomu môžu spotrebitelia na prvý pohľad vidieť, ktorý výrobok je zdravšou voľbou.


9. Brief Statement of Grounds
Holandsko má v úmysle prijať logo „Nutri-Score“, ktoré vlastní agentúra Santé publique France a zaregistroval Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Nezávislý spotrebiteľský prieskum porovnával tri logá výberu potravín, ktoré sa v súčasnosti používajú v európskych krajinách. Skúmalo sa, do akej miery tieto logá pomáhajú spotrebiteľom rozhodnúť sa pre zdravšiu voľbu. Zo spotrebiteľského prieskumu vyplýva, že Nutri-Score je najlepší spôsob, ako viesť spotrebiteľov k zdravšej voľbe. V regáloch obchodov je možné ľahko a rýchlo porovnávať podobné výrobky: spotrebitelia môžu na prvý pohľad vidieť, ktorý výrobok je najzdravšou voľbou. Vďaka tomu je zdravá voľba ľahkou voľbou.
V Európskej únii nie je povolené v jednom členskom štáte odmietnuť tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, ak tovar nie je v súlade s vnútroštátnymi predpismi tohto členského štátu. Členské štáty nesmú zakázať predaj takéhoto tovaru na svojom území za predpokladu, že takýto tovar ponúka rovnocennú úroveň ochrany. Ide o zásadu vzájomného uznávania, ktorá bola v roku 2015 začlenená do článku 13d zákona o komoditách. Odsek 1 tohto článku obsahuje doložku o vzájomnom uznávaní tovaru v prípade požiadaviek stanovených v zákone o komoditách alebo podľa neho.


10. Reference Documents - Basic Texts
Čísla alebo názvy základných textov: Vyhláška k zákonu o komoditách týkajúca sa informácií o potravinách (návrh, ktorým sa mení vyhláška v prílohe)
pozri tiež https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

NIE – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.