Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 02979
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL PL 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Rozporządzenie Ministra Opieki Medycznej w sprawie przyjęcia Nutri-Score jako logo ułatwiającego wybór żywności oraz warunków jego stosowania (rozporządzenie w sprawie przyjęcia logo ułatwiającego wybór żywności)


6. Products Concerned
Przedmiotem tego rozporządzenia jest etykietowanie środków spożywczych.


7. Notification Under Another Act
7. – Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
– Dyrektywa 2000/13/WE w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych


8. Main Content
Za pomocą niniejszego rozporządzenia przyjmuje się Nutri-Score jako logo ułatwiające wybór żywności. Nutri-Score to nieobowiązkowe logo wyboru żywności, które ułatwia konsumentom dokonywać zdrowszych wyborów przy zakupie produktów z danej grupy. Wartość Nutri-Score ustala się poprzez przypisanie punktów za zawartość białka, błonnika, owoców, warzyw, roślin strączkowych i orzechów w żywności. Od tej oceny odejmuje się punkty za wartość energetyczną (kilokalorie) oraz zawartość cukrów, tłuszczów nasyconych i soli. Na podstawie ogólnego wyniku produkt otrzymuje ocenę A, B, C, D lub E (od najzdrowszego do najmniej zdrowego). Korzystanie z logo Nutri-Score jest regulowane międzynarodowymi warunkami użytkowania. Tłumaczenie na język niderlandzki (w trakcie opracowywania) zostanie opublikowane na stronie internetowej, która zostanie podana w późniejszym terminie. Przedsiębiorstwa spożywcze stosujące Nutri-Score muszą umieszczać logo na przedniej części swoich produktów. Dzięki temu konsumenci mogą od razu zorientować się, który produkt jest zdrowszy.


9. Brief Statement of Grounds
Niderlandy zamierzają wdrożyć logo „Nutri-Score” opracowane przez Santé Publique France, zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Niezależne badania konsumenckie porównały trzy logotypy ułatwiające wybór żywności stosowane obecnie w krajach europejskich. Zbadano, w jakim stopniu logotypy te pomagają konsumentom w dokonywaniu zdrowych wyborów. Badania pokazały, że Nutri-Score pozwala konsumentom na najłatwiejsze podejmowanie zdrowszych wyborów. Podobne produkty można łatwo i szybko porównać na półkach sklepowych, a dzięki temu konsumenci mogą od razu zorientować się, który produkt jest najzdrowszy. Tym samym podejmowanie zdrowych wyborów staje się łatwiejsze.
Na terenie Unii Europejskiej nie można odmówić sprzedaży w danym państwie członkowskim towarów, które są legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli towary te nie spełniają wymogów krajowych danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie nie mogą zakazać sprzedaży tych towarów na swoim terytorium, jeżeli produkty zapewniają równoważny poziom ochrony. Jest to zasada wzajemnego uznawania, która została włączona do art. 13d ustawy o towarach w 2015 r. Ustęp 1 tego artykułu zawiera klauzulę wzajemnego uznawania towarów w odniesieniu do wymogów wydanych na mocy Ustawy o towarach lub zgodnie z nią.


10. Reference Documents - Basic Texts
Numery lub tytuły tekstów podstawowych: Dekret z mocą ustawy o towarach spożywczych (projekt zmiany dekretu w załączniku).
Zob. również: https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

NIE — projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

NIE — projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.