Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 02979
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0530/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2021 0530 NL NL 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Regeling van de Minister voor Medische Zorg, houdende de aanwijzing van Nutri-Score als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan (Warenwetregeling aanwijzing voedselkeuzelogo)


6. Products Concerned
Het onderwerp van deze regeling betreft de etikettering van levensmiddelen.


7. Notification Under Another Act
- Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
- Richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame


8. Main Content
Deze regeling wijst Nutri-Score aan als voedselkeuzelogo. Nutri-Score is een vrijwillig voedselkeuzelogo voor levensmiddelen, dat consumenten helpt gezondere keuzes te kunnen maken bij hun aankopen binnen een productgroep. De Nutri-Score wordt vastgesteld door punten toe te kennen voor de hoeveelheden eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten die een levensmiddel bevat. Van deze score worden punten afgetrokken voor het energiegehalte (kilocalorieën), de hoeveelheden suikers, verzadigd vet en zout. Aan de hand van de totaalscore krijgt een product een A, B, C, D of E (van gezond naar minst gezond). Het Nutri-Score-logo moet worden gebruikt in overeenstemming met internationale gebruiksvoorwaarden. De Nederlandse vertaling (die nog in ontwikkeling is) zal worden gepubliceerd op een nader te bepalen website. Indien levensmiddelenbedrijven Nutri-Score toepassen, dienen zij het logo op de voorkant van hun levensmiddel plaatsen. Dit helpt consumenten om in één oogopslag te zien welk product de gezondere keuze is.


9. Brief Statement of Grounds
Nederland wil het door Santé Publice France ontwikkelde en bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) geregistreerde logo "Nutri-Score" overnemen. In onafhankelijk consumentenonderzoek zijn drie voedselkeuzelogo’s vergeleken die momenteel in Europese landen worden gebruikt. Er is onderzocht in hoeverre deze logo’s consumenten helpen om een gezonde(re) keuze te maken. Uit het consumentenonderzoek blijkt dat consumenten met Nutri-Score het beste naar de gezonde(re) keuze kunnen worden geleid. In het winkelschap kunnen vergelijkbare producten simpel en snel onderling worden vergeleken: in één oogopslag kunnen consumenten zien welk product de gezondste keuze is. Hiermee wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze.
Het is in de Europese Unie niet toegestaan om waren die in de ene lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, te weigeren in een andere lidstaat als de waren niet voldoen aan de nationale voorschriften van die lidstaat. Lidstaten kunnen de verkoop van deze waren op hun grondgebied niet verbieden, mits deze waren een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Dat is het beginsel van wederzijdse erkenning, dat in 2015 is opgenomen in artikel 13d van de Warenwet. Het eerste lid van dit artikel bevat een clausule van wederzijdse erkenning voor waren voor bij of krachtens de Warenwet gestelde eisen.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nummers of titels van de basisteksten: Warenwetbesluit informatie levensmiddelen (concept wijzigingsbesluit in bijlage)
zie ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.