Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 02979
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL MT 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Ir-Regolament tal-Ministru għall-Kura Medika, li jinnomina Nutri-Score bħala logo tal-għażla tal-ikel u l-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu (Regolament dwar id-denominazzjoni tal-logo tal-għażla tal-ikel)


6. Products Concerned
Is-suġġett ta’ din l-iskema jikkonċerna t-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel.


7. Notification Under Another Act
- Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel
- Id-Direttiva 2000/13/KE li għandha x’taqsam ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel


8. Main Content
Din l-iskema tinnomina Nutri-Score bħala logo għall-għażla tal-ikel. Nutri-Score huwa logo volontarju għall-għażla tal-ikel, li jgħin lill-konsumaturi jagħmlu għażliet aħjar għas-saħħa meta jixtru fi ħdan grupp ta’ prodotti. Nutri-Score huwa stabbilit billi jiġu assenjati punti għall-ammonti ta’ proteina, fibra, frott, ħxejjex, legumi u ġewż li jinsabu f’ikel. Il-punti jitnaqqsu minn dan il-punteġġ għall-kontenut tal-enerġija (il-kilokaloriji), il-kwantitajiet taz-zokkor, ix-xaħam saturat u l-melħ. Fuq il-bażi tal-punteġġ globali, prodott jirċievi A, B, C, D jew E (minn tajjeb għas-saħħa sa l-anqas tajjeb għas-saħħa). Il-logo Nutri-Score għandu jintuża skont it-termini internazzjonali tal-użu. It-traduzzjoni Olandiża (li għadha qed tiġi żviluppata) se tiġi ppubblikata fuq sit web li għad irid jiġi ddeterminat. Meta juża n-Nutri-Score, in-negozji tal-ikel għandhom iqiegħdu l-logo fuq quddiem tal-ikel tagħhom. Dan jgħin lill-konsumaturi jaraw mad-daqqa t’għajn liema prodott huwa l-aħjar għażla għas-saħħa.


9. Brief Statement of Grounds
In-Netherlands għandhom l-intenzjoni li jadottaw il-logo “Nutri-Score” żviluppat minn Santé Publice France u rreġistrat mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO). Ir-riċerka indipendenti tal-konsumaturi qabblet tliet logos għall-għażla tal-ikel li bħalissa qed jintużaw fil-pajjiżi Ewropej. Ġie eżaminat sa liema punt dawn il-logos jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażla tajba għas-saħħa. L-istħarriġ tal-konsumaturi juri li permezz tan-Nutri-Score, il-konsumaturi jistgħu jiġu ggwidati bl-aħjar mod lejn għażla aħjar għas-saħħa. Fuq l-ixkafef tal-ħanut prodotti simili jistgħu jitqabblu faċilment u malajr: mad-daqqa t’għajn, il-konsumaturi jistgħu jaraw liema prodott huwa l-aħjar għażlagħas-saħħa. Dan jagħmel l-għażla sana l-għażla faċli.
Mhuwiex permess fl-Unjoni Ewropea li tirrifjuta oġġetti kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru fi Stat Membru ieħor jekk l-oġġetti ma jikkonformax mar-regoli nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru. L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu l-bejgħ ta’ tali oġġetti fit-territorju tagħhom, sakemm tali oġġetti joffru livell ekwivalenti ta’ protezzjoni. Dan huwa l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, li ġie inkorporat fl-Artikolu 13d tal-Att dwar il-Prodotti Bażiċi fl-2015. Il-paragrafu 1 ta’ dak l-Artikolu fih klawżola ta’ rikonoxximent reċiproku għal oġġetti għal jew skont l-Att dwar il-Prodotti Bażiċi.


10. Reference Documents - Basic Texts
Numri jew titoli tat-testi bażiċi: Id-Digriet tal-Att dwar il-Prodotti dwar l-Oġġetti tal-Ikel (il-kunċett li jemenda d-digriet fl-anness)
ara wkoll https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE – L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett MSF

LE – L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.